Misafir
5,9653
5,2752
224,71
ÜYE GİRİŞİ

ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” 1

ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” 1

\r\n

Değerli dostlar, Çanakkale Zaferini ve Çanakkale’yi geçilmez yapan ruhun inceliklerini, yüceliğini ve muhteşemliğini, bir başka açıdan, “Şairlerimizin Dilinden” anlatmaya çalışacağım. Çünkü Çanakkale kahramanlarını unutmamak gerekiyor.  Onların bu ülke için bu topraklar için yaptıkları asla unutulmaz, unutulmamalı, unutulmayacaktır. Çünkü unutmak, ihanettir...

\r\n

Çanakkale'yi geçilmez yapan yiğitlerimizi saygıyla anıyor, onların manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

\r\n

Çanakkale Savaşı, bir imparatorluğun paylaşılması, bir milletin tarih sayfasından silinmesi, esarete mahkûm edilmeye çalışılmasının bir ifadesidir. Bu savaş, zamanın en güçlü devletlerinin dünyayı kan gölüne çevirmeye, dinmeyen acılara boğmaya çalıştığı bir yayılmacılık politikasının ürünüdür.  Yayılmacı emellerin, insanlık tarihinde böylesine az görülebilen adıdır;  tarihin adıdır Çanakkale...

\r\n

Bu zafer, yurdunu, namusunu, şanını, şerefini, dinini, milletini korumak için şahlanan bir milletin hürriyet ve hâkimiyet aşkının heyecan ve ibret verici bir destanıdır. Tarihleri dolduran TÜRK’ün şan ve şeref dolu geçmişine yaraşan zafer, dost ve düşman bütün milletlerin hayranlığını gizleyememiş; bilhassa değeri, zamanla daha da iyi anlaşılan bir  “TÜRK MUCİZESİ” olarak nesillerden nesillere söylenegelmiştir.

\r\n

Bu yazımızın konusunu, Çanakkale Savaşı’nın; önce bir zafer, daha sonra da destan oluşunu, şairlerimizin dilinden kalemlerine yansıyan şiirleri oluşturacaktır.

\r\n

Şairlerimizin şiirlerinde Çanakkale Savaşı, savaşın sonunda kazanılan zafer ve bu zaferi gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklerin destanıdır.

\r\n

Türk tarihinin bilinen en eski zamanlarından beri kahraman Türk ordusunun zaferlerini övmek, askeri coşturmak için şairler, baksılar, ozanlar, şamanlar çeşitli kahramanlık şiirleri, türküleri söylemişlerdir ki bu kişiler, aynı zamanda Türk askerinin cephe ve savaş moralini yüksek tutarak zaferlerin kazanılmasında manevi bir güç olmuşlardır. Şairlerin, cephede kazanılan zaferin coşkusu ile şiirler kaleme alması, millî ruhu coşturma ve orduya moral verme düşüncesinden kaynaklanmaktadır.  

\r\n

Osmanlı Devleti’nin günden güne zayıflaması ve peş peşe girilen savaşların orduyu yıpratması gibi olumsuzluklar içinde büyük bir zafer elde edilmesi, kazanılması elbette bir övünme ve millî gururu okşama açısından güzel bir sebep olarak görülmüştür. Çeşitli savaşlardan ve bunların sonucunda karşılaşılan yenilgilerden ve kayıplardan sonra büyük bir fedakârlıkla, azimle, imanla ve coşkuyla kazanılan bu zafer, haklı olarak övünç kaynağı olacak, aynı zamanda zaferlerin en muhteşemi, tarihe altın harflerle yazılarak dünya tarihinin dönüm noktası olacaktır.

\r\n

Elbette ki Türk şairleri, medeniyet temsilcisi sayılan “tek dişi kalmış canavar” misali, batılı devletlerin orduları önünde kazanılan bu zafere ilgisiz kalamazdı. Büyük bir coşku ile TÜRK’ün sarsılmaz gücünü ve imanını şiirleştiriyorlardı. Bu tarihİ olayı, bizzat yaşayan ve şiirleriyle yücelten, daha doğrusu destanlaştıran şairlerimiz, bakınız neler anlatıyorlar.

\r\n

Mehmet Emin Yurdakul, ordunun bu parlak zaferini “Ordunun Destanı” adlı uzun şiirinde dile getiriyor ve bunu “Çanakkale Kahramanları’na” ithaf ediyor. Şair, burada önce TÜRK’ün şanlı tarihinden çizgiler veriyor; sonra da vatanın içinde bulunduğu acı durumdan söz ederek millî duyguları galeyana getirmek için şöyle sesleniyor:

\r\n

Ey vatanın canlı bahar çiçekleri;

\r\n

Ey şarkın sâf aşklar duyan melekleri,

\r\n

Ey ilahî beldelerin

\r\n

Bâkirleri, gelinleri ağlamayın;

\r\n

Göz yaşıyla kalbimizin

\r\n

Şu sızlayan yarasını dağlamayın!

\r\n

O milletler ağlasın ki erkekleri,

\r\n

Kadınları vatan için hissizdirler;

\r\n

Şairlerin, zenginlerin yürekleri

\r\n

Kuvvet, altın vermek için hasisdirler.

\r\n

Şair, bu söyleyişiyle halkın millî duygularını kamçılamak istiyor. Vatanın kara gününde her yiğidin canını seve seve fedâ edebileceğini; onu, anasından sevgilisine kadar her aile ferdinin yüreklendireceğini ekliyor. Bu duygularla yüklü vatan evladı, cepheye koşuyor. Cepheyi ise tasvir ederken:

\r\n

Bakın, bütün Çanakkale kızıl kara;

\r\n

Dört ufuk da yara gibi kanamada.

\r\n

 . . .

\r\n

Bakın her yer kan dolu bir mezarlık;

\r\n

Her bir dalda rûzgâr sesi bir hıçkırık.

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

Dün lacivert, durgun deniz nur serperken

\r\n

Aşka dalmış gözler gibi gülümserken,

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

Garbın kanlı, hain eli

\r\n

Şimdi onun sularını kirletmekte;

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

Bu nur, çiçek diyarını; hazan yeli,

\r\n

Şaha kalkmış ejder gibi titretmekte.

\r\n

diyen şair, Batı’nın istilâcı güçlerine bakınız nasıl sesleniyor:

\r\n

Türk toprağı, şu yirminci asırdaki Neronların,

\r\n

En sonuncu zulmüyle de harap olsun, kana batsın,

\r\n

İnsaniyet, bu bir hayal! O dilleri yaldızlayan

\r\n

Medeniyet dâvâları . . .

\r\n

. . .

\r\n

Şu canavar İngilizler, Fransızlar ...

\r\n

Bu hürriyet düşmanı vicdansızlar.

\r\n

sözleriyle, sözde medeniyetin ve insan haklarının savunucularının gerçek yüzlerini ve maksatlarını nasıl da gözler önüne seriyor?

\r\n

Batının bu medeniyet yaratıcıları ve savunucuları karşısında TÜRK’ün şan ve şeref dolu bir tarihi ve kahramanlığı, bir de sarsılmaz imanı var. İşte bu güçle Türk ordusu ona karşı koyacak ve saldıracaktır.

\r\n

Haydin, yine kahramanlık günü geldi;

\r\n

Bu dakika, zaferlerin bir saati.

\r\n

Tekbirlerle, türkülerle,

\r\n

Bir semavî gazap gibi hücum edin;

\r\n

Bombalarla, süngülerle,

\r\n

Hainleri bire kadar hep gebertin.

\r\n

Sonunda zafer, TÜRK’ün olacak; ordu Çanakkale’de bir şanlı zaferi daha tarihe yazdıracak, süngülerle mucizeler gösterecektir.

\r\n

Anlatın ki burda Türkler şan verdiler,

\r\n

Birçok vahşi, cehennemî kuvvetlere;

\r\n

Ateş, çelik kralları devletlere; 

\r\n

Süngülerle mucizeler gösterdiler.

\r\n

. . .

\r\n

Zîrâ bu yer, en fedakâr bir milletin,

\r\n

Kahramanlık, şeref, namus, kalesidir;

\r\n

Burda her ses, o ilahî hürriyetin,

\r\n

Asırlara bizi söyler nağmesidir.

\r\n

 

\r\n

Çanakkale Zaferini yaşayan ve bu zaferi şiirlerle anlatan bir başka şairimiz de Ziya Gökalp’tir. “Çanakkale” adlı şiirinde kazanılan bu savaşa;

\r\n

Çanakkale, dört devlete,

\r\n

Galebeyi sen çevirdin.

\r\n

Çar kölesi yüz millete,

\r\n

İstiklâli sen getirdin.

\r\n

diyerek övgüler sunan şair, TÜRK’ün zaferini bütün dünyaya örnek olarak göstermekte; şanlı ordunun, Batının sömürgeci güçlerine vurduğu şamarı;

\r\n

Çünkü artık karalarda,

\r\n

Nasıl yoksa Rus zorbası;

\r\n

Gezmeyecek deryalarda,

\r\n

İngiliz’in donanması...

\r\n

deyişi ile dile getirmektedir.

\r\n

(devam edecek)
\r\n

Yazarın Diğer Yazıları

29.06.2016 - İNANILMAAZZZ! 23.06.2016 - ONURLU VE İLKELİ 24 YIL 14.06.2016 - GEÇİM ENDEKSİ 08.06.2016 - İFTAR SOFRASI 31.05.2016 - SON DAKİKA 25.05.2016 - YETKİ MÜCADELESİ 11.05.2016 - HARMANLAMA 04.05.2016 - KURSLAR, SEMİNERLER 27.04.2016 - İKİ ÖNEMLİ GÜN 20.04.2016 - MİLLİ ŞEHİDİMİZ 13.04.2016 - YENİ FAKÜLTELER 06.04.2016 - HAVUZ 30.03.2016 - YGS ANALİZİ 23.03.2016 - 21 MART 16.03.2016 - MART, TARİHTİR. 08.03.2016 - EV ÖDEVİNİN AMACI 03.03.2016 - EV ÖDEVİ NE İMİŞ? 23.02.2016 - EV ÖDEVİ SORUNU 18.02.2016 - TÜİK’İN DEDİĞİ 10.02.2016 - MANİSA’NIN EĞİTİM BAŞARISI 03.02.2016 - MANİSA’NIN YAŞAM KALİTESİ 27.01.2016 - UMUDUN GÜCÜ 19.01.2016 - DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 13.01.2016 - 657 NEDİR NE DEĞİLDİR? 06.01.2016 - 657 OYUNLARI 31.12.2015 - 657 İSTİSMARI 22.12.2015 - 657 TAKINTISI 16.12.2015 - BİR VERİMLİLİK ÖYKÜSÜ 09.12.2015 - MANİSA’NIN TRAFİĞİ 25.11.2015 - JAPON EĞİTİM SİSTEMİNDEN ÖRNEKLER 3 18.11.2015 - JAPON EĞİTİM SİSTEMİNDEN ÖRNEKLER 2 11.11.2015 - UMUTSUZ OLMA! 04.11.2015 - JAPON EĞİTİM SİSTEMİNDEN ÖRNEKLER 27.10.2015 - CUMHURİYETİMİZ 21.10.2015 - ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ NE YAPAR? 14.10.2015 - SORUNLAR YUMAK OLMUŞ 07.10.2015 - KİFAYETSİZ MUHTERİSLİK 30.09.2015 - ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN 16.09.2015 - HAZIR MIYIZ? 18.08.2015 - İLGİNÇLİKLER 11.08.2015 - RECEP BAŞKAN 04.08.2015 - AKLIN YOLU 28.07.2015 - ‘ETİK İLKELER’MİŞ! 14.07.2015 - AYM KARARI 07.07.2015 - YENİDEN KENT ARŞİVİ 30.06.2015 - MANİSA’NIN SORUNLARI 23.06.2015 - MANİSA’DAN MANZARALAR 17.06.2015 - KANTARIN TOPUZU 10.06.2015 - DEĞERSİZLEŞTİRME 2 02.06.2015 - DEĞERSİZLEŞTİRME 27.05.2015 - SENDİKAMSI YAPILAR 19.05.2015 - 19 MAYIS’IN ANLAMI 13.05.2015 - REFORM MU DEFORM MU? 05.05.2015 - TÜRK EĞİTİM SEN’Lİ OLMAK 29.04.2015 - EĞİTİM ANALİZİ PANELİ 22.04.2015 - ROTASYONUN AMACI 15.04.2015 - PEMBE MASAL 08.04.2015 - SUSMADIK, HAYKIRDIK! 02.04.2015 - SUSMA! 25.03.2015 - YGS OKUMALARI 18.03.2015 - YÜZ YILLIK DESTAN 11.03.2015 - KADINLAR GÜNÜNE 04.03.2015 - NÖBET TUTMAMA GEREKÇEMİZ 25.02.2015 - SÜLEYMAN ŞAH ve TÜRBESİ 12.02.2015 - EĞİTİMDE BABA FAKTÖRÜ 03.02.2015 - EĞİTİMDE AİLE 21.01.2015 - OKUL YÖNETİCİLİĞİ 14.01.2015 - KAHVENİN TADI 07.01.2015 - GENÇLİĞİMİZ 24.12.2014 - GELİNEN NOKTA! 17.12.2014 - NERDEN NEREYE? 09.12.2014 - DEĞİŞTİR 26.11.2014 - ÖĞRETMENİN DUASI 19.11.2014 - KOVUN GİTSİN! 05.11.2014 - TERAZİ 22.10.2014 - KENT ARŞİVİ 15.10.2014 - ŞENLİKLER 3 14.10.2014 - ŞENLİKLER 09.10.2014 - NALLARI DİKMEK 03.10.2014 - Silgiler, silerken silinirler de… 30.09.2014 - GREVDEN GÖREVE 23.09.2014 - GREVDEYİZ 10.09.2014 - ŞİMŞİR TARAK! 01.09.2014 - KURTULUŞ GÜNLERİ 27.08.2014 - DAYAK YİYEN KİM 15.08.2014 - SARI ÖKÜZ HİKAYESİ 06.08.2014 - BU NE PERHİZ? 23.07.2014 - BUNA NE DEMELİ? 18.07.2014 - TARİH OKUMALARI 4 17.07.2014 - TARİH OKUMALARI 3 16.07.2014 - TARİH OKUMALARI 2 15.07.2014 - TARİH OKUMALARI 1 25.06.2014 - DEĞERLENDİRME 19.06.2014 - SINIF GEÇME 04.06.2014 - ARAYIŞ 29.05.2014 - YAKIŞMIYOR 21.05.2014 - RAPORUN DEDİĞİ 06.05.2014 - FİN EĞİTİM SİSTEMİ 2 29.04.2014 - FİN EĞİTİM SİSTEMİ 23.04.2014 - NEŞE DOLAMIYOR İNSAN! 08.04.2014 - TABLETLİK YORUMLAR! 02.04.2014 - TABLETLİ EĞİTİM 26.03.2014 - MÜDÜR, MÜDÜR MÜDÜR? 19.03.2014 - ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” 2 18.03.2014 - ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” 1 13.03.2014 - MAALESEF! 09.03.2014 - İŞİN SONUNA BAK! 04.03.2014 - BU NASIL İŞ? 27.02.2014 - NİÇİN İŞ BIRAKTIK? 25.02.2014 - HOCALI UNUTULMAMALI 18.02.2014 - BEDENCİLER! 10.02.2014 - TORBA YASA 04.02.2014 - ÇALIŞMA HAYATI 2 28.01.2014 - ÇALIŞMA HAYATI 22.01.2014 - ARAPSAÇI 15.01.2014 - İLGİ ALAKA! 08.01.2014 - ÇİRKİN OLMASIN! 01.01.2014 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ 24.12.2013 - ARALIK 17.12.2013 - GÜNAH KEÇİSİ! 10.12.2013 - BIRAKIN BU İŞİ! 04.12.2013 - ANKETİN DİLİ 04.12.2013 - ANKETİN DİLİ 2 26.11.2013 - GÜNÜMÜZ! 20.11.2013 - GENEL KURULUMUZ 14.11.2013 - AMAÇ NE? 12.11.2013 - ÖZLEDİK! 06.11.2013 - NE OLACAK? 29.10.2013 - CUMHURİYET ERDEMDİR 23.10.2013 - OYALAMACA 09.10.2013 - ANDIMIZ 01.10.2013 - İŞ GÜVENCEMİZ 24.09.2013 - “HER ŞEY TOZPEMBE” Mİ? 19.09.2013 - ZORUNLUNUN SORUNLARI 10.09.2013 - PAPATYA FALI 03.09.2013 - KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM 27.08.2013 - SİSTEM ARAYIŞLARI 15.08.2013 - ÇOCUKLARA KIYMAYIN 2 30.07.2013 - ÇOCUKLARA KIYMAYIN 24.07.2013 - LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ 18.07.2013 - SON SBS Mİ? 09.07.2013 - BAŞLIĞI SİZ KOYUN
Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim