Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

IMF’ye Borcu Sıfırlamayı “Sıfır Sorun” “Paralelinde” Okumak

 IMF’ye Borcu Sıfırlamayı “Sıfır Sorun” “Paralelinde” Okumak

\r\n
\r\n

IMF, kuruluş felsefesi olarak küresel finans paydaşlarının karşılaşabilecekleri olası ödemeler dengesi sorunlarına yönelik çözüm önerileri üretmek üzere 1944 yılında kurulmuş finansal mimarinin en önemli taşıyıcı kolanlarından olan bir örgütlenmedir. IMF’nin Türkiye deneyimine bakıldığında finansal istikrarın sağlanması konusunda borçlanma imkanının kapılarının ancak ve ancak “şartlılık” metninin bir senet gibi dayatılarak siyasi ve iktisadi iklimin dizayn edilmesi karşılığında açıldığı bir organizasyonel akla gönderme yapmaktaydı. Günümüzde geçmişin bir kurumu olmak ve artık misyonunu tamamlamış olmakla tartışmaların odağı haline gelen, son zamanlarını yaşıyor olduğu tahmin edilen ve vatanımızın zenginliklerini bedel olarak çok uluslu sermayenin çıkarı uğruna özelleştir(t)en bir organizasyon olan IMF’nin arkasından ulusal çıkarlar noktasında hassasiyete sahip hiçbir rasyonel yurttaş hakkını helal etmeyecektir. Bu açıdan IMF ile ilişkilerin neticelenmesi ulus açısından oldukça değerlidir.

\r\n

Hal böyleyken IMF gibi bir kan emiciyi çöreklendiği yerden uzaklaştırmak söylemi siyasi iktidar tarafından ulusa anlatılması gereken kısacası övünülmesi gereken bir başarı hikâyesidir. İşte asıl düğüm de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu bir “başarı” mıdır? Yoksa bir “hikaye” midir?  Eğer başarı ise kesinlikle efsaneleştirilmeye ve her türlü övgüye değerdir. Tam tersi hikaye ise yalnızca kamuoyunun yönlendirilmesi ile buradan bir politika devşirilerek siyasi iktidara deplasmanda alınacak beraberlik gibi yalnızca seçimlerde avantaj sağlayabilecektir. Popülist bir tutumdur. Ulusal çıkarlar bir tarafa ulusun yanıltması söz konusudur.

\r\n

İktisadi açıdan analiz etmek gerekirse; merkezi hükümetin dışarıdan borçlanma gereksinimine bakmak yerinde olacaktır.

\r\n
\r\n


\r\n

\r\n

\r\n

TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden hesaplatılan ilk grafiğe göre Türkiye ekonomisinin 2000 – 2013 arası dış borç seyri görülmektedir. 2000 yılında 118.6 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşen dış borçlar 2013’ün 3. Çeyreği itibariyle 372.6 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Yani dış borçlarda bırakın herhangi bir azalmayı çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir.

\r\n

Kamunun dış borç stoku ile ilgili gelişmelere 2. Grafikten hareketle bakıldığında 2000 yılından 2013 yılının 3. Çeyreğine kadar olan dönemde ciddi artış içinde olduğu görülmektedir. 2000 yılında 50 milyar Dolar olarak gerçekleşen kamunun dış borcu 2013 yılının 3. Çeyreği itibariyle 111.7 Milyar Dolar seviyesine gelmiş. Yani kamunun dış borcu % 100’ün üzerinde bir artışla karşı karşıya kalmış. Yani kamu sektörünün dış borç gereksinimi ciddi şekilde artış kaydetmiş.

\r\n

Özel sektörün dış borçlarına 3. grafik aracılığıyla bakıldığında burada da ciddi artış görülebilecektir. 2000 yılında 54.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşen özel sektörün dış borç stoku 2013 yılı 3. Çeyrek itibariyle 255.2 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

\r\n

Tüm bu bilgiler ışığında toplam dış borç stokunda azalmayı bir yana bırakın çok ciddi bir artışın olduğu TCMB verileri ile görülmektedir. Analizde 2000 sonrası hem özel hem de kamu sektörünün dış borçlarındaki artışın hız kesmeden devam ettiği bu dönemde IMF borçlarının 0’landığı ve artık IMF’ye borç verilebilir bir ekonomik konformizm söyleminin reel iktisadi düzlemde bir geçerliliğinin olmadığı veriler üzerinden açıkça görülmektedir. Yani IMF’ye borcun tamamen kapatıldığı dönemde kamunun IMF dışı kaynaklardan borçlandığı miktarın önemli ölçüde arttığı dikkati çekmektedir.

\r\n

Yazarın Diğer Yazıları

23.01.2014 - Bi Şey Yapmalı 15.01.2014 - IMF’ye Borcu Sıfırlamayı “Sıfır Sorun” “Paralelinde” Okumak 10.01.2014 - Suçlu Aranıyor… 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (1) 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (2) 18.12.2013 - Deregülasyon Politikaları ve Toplum Mühendisliği

1 2 3 R 5 6 7 8 9
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim