Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

Suçlu Aranıyor…

Suçlu Aranıyor…

\r\n

Siyasi ve toplumsal alanda çok önemli bir yerde duran ve kendi alet kutusundaki araçlarla toplumsal yaşamda kendini ilgilendiren olayları tanımaya ve anlamlandırmaya çalışan ekonomi kuramı, toplumların refah arayışlarında önemli kavşak noktasında bulunmaktadır. Öyle ki yönetsel erkin başarısını değerlendirme konusunda da başat unsur olan ekonominin kendine has bir jargonunun olması ekonomi biliminin toplumsal açıdan bazı noktalarda regülatif ve manipüatif  etkilerin çıkar alanına doğru itilmesine ortam hazırlamıştır. Özellikle bazı durumlarda veya dönemlerde siyasal iktidarlar ekonominin görünümünü yanılsamacı bir yaklaşımla ele alarak başarılarını gölgeleyebilecek bir unsuru ortadan kaldırmayı tercih edebilmektedirler.

\r\n

Türkiye ekonomisinde son dönem ekonomik açıdan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en parlak 10 yılının yaşandığı, bu iddiaya dayandırılan argümanların başında da kişi başına gelirin 3 kat arttığı söylemi gelmektedir ki aslında bunun reel iktisadi düzlemde bir karşılığı bunmamaktadır. Şöyle ki; ekonomik büyüme ve refah kavramlarından bahsedebilmek için yapılması gereken tek gerçek “şey” daha çok üretmektir. Fakat söz konusu söylem daha çok döviz kuru gerçekleşmeleri üzerinden taraftar toplamaktadır. Aslında ülkelerin GSYİH’leri kendi ulusal para birimleri üzerinden hesaplanırken uluslar arası karşılaştırmalar açısından tek ve ortak bir para birimi cinsinden de hesaplanmaktadır. Tabiî ki burada döviz kuru gerçekleşmesinin ne olacağı döviz cinsinden hesaplanacak olan değer açısından oldukça önem arz etmektedir. Son dönem Türkiye ekonomisinde Türk Lira’sının döviz karşısında değerlenmesi Türk Lira’sı üzerinden hesaplanan kişi başına gelirin illüzyon etkisi ile daha fazla görünmesine neden olmuştur. Bu durumu basit bir örnek yardımıyla açmak gerekirse;

\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Yıl

\r\n
\r\n

Kişi Başına Gelir

\r\n
\r\n

2000

\r\n
\r\n

500 TL

\r\n
\r\n

Döviz Gerçekleşmeleri (1)

\r\n
\r\n

Dönem Başı

\r\n
\r\n

1 $ = 10 TL

\r\n
\r\n

Dönem Sonu

\r\n
\r\n

1 $ = 5 TL

\r\n
\r\n

Döviz Gerçekleşmeleri (2)

\r\n
\r\n

Dönem Başı

\r\n
\r\n

1 $ = 10 TL

\r\n
\r\n

Dönem Sonu

\r\n
\r\n

1 $ = 20 TL

\r\n
\r\n
\r\n

Tablodan da görüldüğü gibi 2000 yılında 500 TL olarak hesaplanan kişi başına gelir dönem başı cari kur üzerinden 50 $ olarak gerçekleşirken, dönem sonu cari kur üzerinden 100 $ olarak hesaplanmaktadır. Görüldüğü üzere TL cinsinden aynı kalan kişi başına gelir, döviz cinsinden % 100 oranında artmış gibi değer görmektedir. Bu bir illüzyondur, sirkteki sihirli aynalardan bir farkı yoktur. Sadece bakar ve eğlenirseniz bundan kimse zarar görmez. Fakat bu illüzyonun gerçekliği üzerinden ekonomi politikası devşirmeye kalkarsanız işte bu hiç eğlenceli, sevimli ve dürüstçe olmaz.

\r\n

Aynı şekilde durum 2’ye bakacak olursak ki son ayın Türkiye ekonomisi gerçekleşmelerine paralel bir durum sergilemektedir. (paralel kelimesinin son dönemdeki popülaritesinin affına sığınarak). Bu durumda dönem başı cari döviz kuru üzerinden kişi başına gelir 50 $ olarak gerçekleşirken dönem sonu döviz kuru gerçekleşmesi sonucu kişi başına gelir 25 $ olarak karşılık bulmaktadır. Yani kişi başına gelirin TL cinsinden aynı kalmasına rağmen döviz cinsinden kişi başına gelir yarısına inmiştir. İlk örnekteki gibi bu da bir yanılsamadan ibarettir. Bakalım döviz kurunda meydana gelen yükseliş sonrası eriyecek olan döviz cinsinden kişi başına gelirin sorumlusu kim olacak? Benim aklımda birkaç anahtar kelime var…

Yazarın Diğer Yazıları

23.01.2014 - Bi Şey Yapmalı 15.01.2014 - IMF’ye Borcu Sıfırlamayı “Sıfır Sorun” “Paralelinde” Okumak 10.01.2014 - Suçlu Aranıyor… 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (1) 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (2) 18.12.2013 - Deregülasyon Politikaları ve Toplum Mühendisliği

1 2 3 R 5 6 7 8 9
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim