Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (1)

Ödemeler Dengesi Ne Demektir?  (1)

\r\n

 

\r\n

Ödemeler Dengesi kısaca bir ülkede, belli bir dönemde (aylık, üç aylık, yıllık) 1 yıldan fazla süredir ikamet eden yerleşiklerle dış dünyadaki yerleşikler arasındaki iktisadi alkımlara ait kayıtların raporlandığı istatistiksel süreçtir. Ödemeler dengesi raporu bilanço içeriğinde hazırlanan bir sunum olduğundan temel muhasebe eşitliğinden hareket eder. Bu anlamda yurtiçindeki yerleşiklerle yurtdışındaki yerleşikler arasında gerçekleşen bir iktisadi akım temelde çift kayıtla yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir.

\r\n

\r\n

Ödemeler dengesi “Cari İşlemler” ile “Sermaye ve Finans” hesaplarından oluşan iki temel sınıflama ile kullanıcılara raporlanmaktadır. Bu noktada cari işlemler genellikle reel kaynak akımı ile ilgili değişimi ortaya koyarken, sermaye ve finans hesapları ise bu reel kaynak akımlarının finansmanı ile ilgili bilgiyi kullanıcılarla paylaşmaktadır.

\r\n

Cari İşlemler Hesabının içeriğine bakıldığında; mal ve hizmet dengesi, gelirler ve karşılıksız transferler alt kalemlerinin olduğu görülecektir. Burada öncelikle şu ayrımı yapmakta fayda vardır ki bu aslında teorik kanaldan pratiğe yansıyacak önemli bir alanı da açık olarak ortaya koymaya yetecektir. Yurtiçi yerleşiklerle yurtdışı yerleşikler arasında gerçekleşen ticaret; “genel mallar” ve “özel mallar” gibi iki ayak üzerinden yapılmaktadır.  Burada genel mallar kapsamı altında milli sınırlardan geçen tüm mallar dış ticarete konu edilirken, özel ticaret sisteminde gümrüklerden giriş çıkış yapan mallar kapsama dahil edilmektedir. Bu açıdan ülke sınırlarına serbest bölgeler kanalıyla yurtdışından giren mallar özel ticaret sisteminde kapsam dışı bırakılmaktadır.  

\r\n

Cari işlemler hesabının mallar ve hizmetler bölümünün ikinci kalemi hizmetlerdir. Yurtiçi yerleşikler ile yurtdışı yerleşikler arasında yapılan hizmet ihracı ve hizmet ithali bu hesaplar aracılığıyla muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda taşımacılık, haberleşme, turizm, inşaat, sigorta ve aracılık faaliyetleri, finansal hizmetler, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, patent ve lisans komisyonları, leasing, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri faaliyetleri ele alınmaktadır.

\r\n

Gelirler kalemi Cari İşlemler Hesabının ikinci ana kalemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışanların ücretleri, doğrudan, portföy ve diğer yatırımlara ilişkin gelirler ve ödenen tutarlar ele alınmaktadır.  Bu anlamda bahsi geçen unsurlara ilişkin gelir ve giderlerin bu kalem altında izlenmektedir.

\r\n

Cari İşlemler Hesabının üçüncü kalemi Karşılıksız transferler kalemidir. Karşılıksız transferler yurtdışı yerleşikler tarafından yurtiçine bağış, işçi transferleri gibi reel iktisadi bir aktarım gerçekleşmesine karşın buna ilişkin bir kaynak transferinin yapılmadığı transferleri içermektedir. Yani bir anlamda bedelsiz bir aktarım mekanizmasına işaret etmektedir. İşte ödemeler dengesinin “cari işlemler hesabı” buradan çıkan büyüklük ile ifade edilmektedir. Tabi ki yurtdışından girişler yurtiçinden çıkışlardan fazla ise bu durumda cari işlemler hesabı fazla verirken, tersi durumda cari işlemeler hesabı açık verecektir. İşte Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak karşılık bulan cari işlemler açığı kavramının teorik temelleri buradan kaynaklanmaktadır.

Yazarın Diğer Yazıları

23.01.2014 - Bi Şey Yapmalı 15.01.2014 - IMF’ye Borcu Sıfırlamayı “Sıfır Sorun” “Paralelinde” Okumak 10.01.2014 - Suçlu Aranıyor… 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (1) 03.01.2014 - Ödemeler Dengesi Ne Demektir? (2) 18.12.2013 - Deregülasyon Politikaları ve Toplum Mühendisliği

1 2 3 R 5 6 7 8 9
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim