Misafir
6,1969
5,5841
272,07
ÜYE GİRİŞİ

“Ekonomi oyuncuları yeniden şekilleniyor”

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin getirdiği “dijital dönüşüm” “endüstri 4.0 veya 4.sanayi devrimi” nedeniyle ülkelerin, şirketler acımasız bir rekabet içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Mıynat, elektronik iletişim ve sanal yapıların, tüm ekonomi oyuncularını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Miynat, dünyada acımasız bir rekabet yaşandığına vurgu yaptı

“Ekonomi oyuncuları yeniden şekilleniyor”

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin getirdiği “dijital dönüşüm” “endüstri 4.0 veya 4.sanayi devrimi” nedeniyle ülkelerin, şirketler acımasız bir rekabet içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Mıynat, elektronik iletişim ve sanal yapıların, tüm ekonomi oyuncularını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Muzaffer Kirt

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi” 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştiriliyor.

 

Kongrenin açılış töreni; 25 Nisan 2019 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Somali Mogadishu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Abdullahi, Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekanı Hakan Çetintaş, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Allahverdi Ali Aydınoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, “İlki 2006 yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Bişkek’te düzenlenen kongrenin bu yıl onuncusunu, “girişimcilikte dijital dönüşüm: fırsatlar ve politikalar” ana temasıyla Manisa’da düzenlemenin onurunu yaşıyoruz.

“EKONOMİ OYUNCULARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR”

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin getirdiği “dijital dönüşüm” “endüstri 4.0 veya 4.sanayi devrimi” nedeniyle ülkeler, bölgeler, şehirler, şirketler acımasız bir rekabet içerisindedirler. Bu kapsamda şirketler faaliyetlerini planlarken bir yandan tüketici tercihlerindeki değişimleri dikkate almak, diğer yandan da baş döndürücü dijital dönüşümü yakından izlemek zorundadırlar. Değişen ve dönüşen ürün ve üretim biçimleri; ülkeleri, işletmeleri, en iyi olunan alanlara odaklanma, ekonomik dalgalanmalara karşı esnek planlar yapma ve maliyetleri etkili bir şekilde düşürme yönünde hızlı kararlar almaya zorlamaktadır. Elektronik iletişim ve sanal yapılar, tüm ekonomi oyuncularını yeniden şekillendirmektedir.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Teknolojik dönüşüm, küreselleşmeyi yeni bir aşamaya taşırken, rekabetin şeklini de önemli ölçüde değiştirmiştir Bu dönemde daha düşük maliyetli iş gücünün, daha iyi bir finansal ortamın ve yurtiçi üretim inovasyonlarının hızla yükselmesi, yerli/milli üretimin ağırlık kazanması için yapılacak çalışmalar ülkeler için hayati öneme sahiptir. Diğer taraftan yaşanan bu gelişim ve değişim süreci bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Kaynakların israf edilmesi, gelecek kuşakların kullanım haklarını düşünmeden bütün kaynakların, çevrenin, tüketilmeye çalışılması, zengin ile düşük gelir grubu arasındaki hayat standartlarının farklılaşması, ülkelerin silahlanma yarışları, terör ve bölgesel çatışmalar, küreselleşme ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde dünyanın karşı karşıya kaldığı ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında gelmektedir.

“BİLİM ADAMLARINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Bu kapsamda; başta sosyal bilimler alanında olmak üzere bilimin her alanında faaliyet gösteren bilim adamlarına büyük görevler düşmektedir. Önemli olan sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemenin sunduğu imkânlardan faydacı anlayışla yararlanmak değil; diğer insanları, yaşadığımız çevreyi de düşünerek faaliyetlere devam etmektir.

Ekonomik faaliyetlerin, girişimciliğin, rekabetin bilgi üretmenin insan merkezli olması, insanlığın refahını, faydasını artıracak ahlaki farklı disiplinlerde çalışan bilim adamlarının çalışmaları paylaşma ve fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan kongrelerin de önemi giderek artmaktadır. Söz konusu alanlarda araştırma yapan değerli akademisyenlere, kongre ortaklarımıza ve destek veren kuruluşlara yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim”dedi.

 

GİRİŞİMCİLİK GELİŞMİŞLİĞİ BELİRLEYEN UNSURLARDAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, “Bugün 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kongrenin ilki Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iş birliği ile başladı. Daha sonra diğer üniversitelerimiz de bu kongrelerimize belli yıllarda katılım sağlayarak destek verdiler. Konu olarak girişimciliğin seçilmesi elbette çok önemli. Biz şunu biliyoruz; dünyada ülkeler arasında gelişmişlik farklarına baktığımızda temel belirleyici unsurlardan birisi girişimcilik ve teşebbüs ikliminin olup olmaması, bir diğeri de inovasyon unsurudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde teşebbüs özgürlüğünün ve kabiliyetinin, bunun yanı sıra teknolojinin geliştirilmesinin en önemli faktörler olduğu gerçeğinden hareketle bizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, özelde de üniversiteler olarak girişimcilik konusuna çok daha fazla önem atfediyoruz.

ATILIMCI, RİSK ALAN CESUR GENÇLER

Üniversitemizde ilk olarak Maliye Bölümünde başlattığımız Girişimcilik dersleri daha sonra YÖK’ün de tavsiyesiyle tüm Üniversitelerde, Üniversitelerin tüm bölümlerinde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bizler Üniversiteler olarak bundan sonra girişimcilik kabiliyeti olan, atılımcı, risk alan, cesur gençler yetiştirmek zorundayız. Girişimcilik sadece üretimde ve piyasada üretim güçlerini bir araya getirme durumu değildir. Girişimcilik artık kamu kurumları için de söz konusudur. Biz kendimizi Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak girişimci bir üniversite olarak da tanımlıyoruz. Kongrenin bu yılki konusunda da çok isabetli bir biçimde belirlendiği üzere artık girişimcilik; yenilikçilikle ve teknolojiyle özelde de dijital dönüşümle birlikte tamamlanmadığında çok geride ve yetersiz bir durumda kalmış oluyor.

“YENİLİKÇİLİK OLMAZSA OLMAZ”

Üniversitemizde akademisyenlerimizi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra firma kurmaları, girişimci olmaları, yaptıkları buluşlarla ilgili patent almaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu yönde hem atama ve yükseltme kriterlerimizde hem de BAP yönergemizde değişiklikler yaptık. Ve yenilikçilik elbette insanoğlunun maddi planda ilerlemesi için olmazsa olmaz unsurdur. Ancak sadece maddi planda gelişmenin, ilerlemenin ve refahın yeterli olmadığını günümüzde dünyada olan bitenlere baktığımızda çok rahat şahit oluyor ve gözlemleme fırsatı buluyoruz.  Dünyanın arzuladığı, hakça ve adaletli bir şekilde paylaşımın olduğu bir düzen ve sistemdir. Girişimciler ve toplumlar üretim unsurları ile bir araya gelerek üretecekler ve istihdam sağlayacaklar. Ancak aynı zamanda bu üretilen değerlerin hakça ve adil bir şekilde paylaşımının da önemli olduğunu artık görüyoruz. Gelir dağılımı eşitsizlikleri, adaletsizlikler ve paylaşım sorunları dünyayı gittikçe daha yaşanmaz hale getiriyor. Biz Pakistan’da ve Somali’de bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünyanın arzuladığı, hakça ve adaletli bir şekilde paylaşımın olduğu bir düzen ve sistemdir.

“DÜNYAYI İYİLİĞE VE GÜZELLİĞE BİLİM İNSANLARI GÖTÜRECEK”

Bu bilimsel ortamlarda aynı zamanda kongre konularının ötesinde küresel meseleleri de birlikte tartışmak ve müzakere etmek dünyanın geleceğinin daha aydınlık olması, daha adil bir dünyanın kurulması bakımından önemlidir. Çünkü dünyayı iyiliğe ve güzelliğe götürecek olanlar bilim insanlarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin verimli ve başarılı bir biçimde geçeceği inancımı da ifade ederek hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm katılımcı üniversitelerimize, sponsorlarımıza ve bu kongrenin mutfağında çalışan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Mıynat’a ve düzenleme kurulundaki diğer arkadaşlarıma teşekkürlerimi özellikle ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum”diye konuştu.

Kongre açılış töreninde Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekanı Hakan Çetintaş, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Allahverdi Ali Aydınoğlu da selamlama konuşması yaptılar.

 

Kongre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın yaptığı, Somali Mogadishu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Abdullahi ve Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi’nin konuşmacı olarak katıldığı açılış oturumu ile sona erdi.

Kongre süresince; ülke ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunacak girişimcilik, dijital girişimcilik, endüstri 4.0, inovasyon, dijital pazarlama, kamu-özel sektör ortaklığı, orta gelir tuzağı ve girişimcilik, sosyal medya ve girişimcilik, kadın girişimciliği, iş başı eğitim modeli ve girişimcilik vb. konularda 9 ülke ve 35 farklı üniversiteden toplam 158 bildiri sunulacak.

 

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim