Misafir
6,8189
6,0817
251,47
ÜYE GİRİŞİ

Mahkeme, Kamu İhale Kurumu’nu saydam bulmadı!

Ankara 18. İdare Mahkemesi “Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ile ilgili davada, Kamu İhale Kurumu’nun saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenilirliği sağlamadığı, kanaatine vardı.  

Muzaffer Kirt

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 24.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin devam eden davada Ankara 18. İdare Mahkemesi karar verdi.

Hüseyin Genç’in. Kamu İhale Kurumu’na açtığı davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi, Kamu İhale Kurulu’nun saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenilirliği sağlamadığı, bu haliyle de Danıştay kararına uygun işlem tesis edilmediği kanaatine vardı.  

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin aldığı karar şöyle;

İSTEMİN ÖZETİ: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 24.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 07.08.2017 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, davacı şirket tarafından 21.08.2017 tarih ve 47579 sayı ile kurum kayıtlarına alınan 21.08.2017 tarihli dilekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik 10.10.2018 tarih ve 2018/UY.II-1839 sayılı Kurul kararının; satın alınan dokümanda diğer diğer isteklilere satılan dokümandan farklı olarak “kendi malı olma” ibaresinin yer aldığı, eşitlik ve şeffaflık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, idarenin bozma kararı doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırmayı yapmadığı ileri sürülerek iptali istenmektedir.

SAVUNMAÖZETİ:  Davacı firma tarafından satın alındığı iddia edilen ve itirazen şikayet dilekçesinin ekinde sunulan İdari Şartname’nin idarece düzenlenmediğinin, idarenin 25.09.2018 tarihli ve E.76622 sayılı cevap yazısında açıkça ifade edildiği, ayrıca söz konusu yazıda 09.08.2017tarihinde gönderilen zayilname ile Sözleşme Tasarısı’nın  23. Maddesinde düzenlenen isteklinin kendi malı şartı bulunduğu açıklamalarının kaldırıldığının belirtildiği, dolayısıyla zeyilname öncesi ve sonrası düzenlenen İdari Şartnamenin 7.5.5’inci maddeleri arasında herhangi bir farklılığın bulunmadığı, ayrıca anılan Yönetmelik’in 16. Maddesinin altıncı fıkrasındaki idarece satışı yapılan doküman ile EKAP’ta hazırlanan doküman arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan dokümanın esas alınacağı hükmü yer aldığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık olmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MÜDAHİL SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı tarafın iddia ettiği gibi İdari Şartnamenin 7.5.5. maddesinde zeyilname öncesi ve sonrası herhangi b ir değişiklik yapılmadığı, davacıya zeyilnamenin tebliğ edildiği, zeyilname ile yalnızca  Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda değişiklik yapıldığı, davacının içeriğinde ihale dokümanı olan DVD’de bulunan belgelerde değişiklik yapmış olabileceği, davacıya satılan dokümanda herhangi bir hatanın olmadığı, ihale konusu işin bitme noktasına geldiği, işin büyük bir kısmının tamamlandığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık olmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MAHKEME KARARI

Dava konusu olayda, Danıştay 13. Dairesi’nin bozma kararı üzerine, davalı idare tarafından söz konusu idare şartnameyle ilgili bilgi ve belgelerin sorulduğu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen cevapta, idari şartnamede hiçbir değişiklik yapılmadığı, dolayısıyla da zayilnameye de konu olmadığı, davacının iddialarının yerinde olmadığının beyan edilmesi üzerine idarenin dava konusu itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verdiği, ancak dava dosyasında ve davacının şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ekinde yer alan idari şartnamenin ilgili kısmında “kendi malı olma” ibaresinin olduğu, bu iki farklı idari şartnamenin nasıl ve neden kaynaklandığı hususunun aydınlatılamadığı, davalı idarenin sorduğu sorulara ihaleyi yapan idare tarafından verilen cevaplarla sınırlı olarak, gerekli araştırma yapılmaksızın, davacıya satılan DVD kapsamındaki idari şartnamede herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı hususu aydınlatılmadan verilen kararda Kamu İhale Kurulu’nun saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenilirliği sağlamadığı, bu haliyle de yukarıda anılan Danıştay kararına uygun işlem tesis edilmediği kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlere; dava konusu işlemin iptaline 29.01.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verdi.

GENÇ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öte yandan davayı kazanan Hüseyin Genç, kurum ve yetkili kişiler hakkında (idari şartnamenin ilgili kısmında kendi malı ibaresinin olduğu), evraklarda sahtekarlık yapıldığının açık ve net bir şekilde ifade edildiğini belirterek, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili kişiler hakkında yeniden suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim