Misafir
6,5691
5,7691
260,57
ÜYE GİRİŞİ

Manisa Prime yine iptal!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden ‘Manisa Prime Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi Projesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ ihaledeki usulsüzlükler nedeniyle yine iptal edildi.

Hülya Kılınç

Manisa’nın en önemli projelerinden biri olan Manisa Prime Projesi,  Genç İnşaat firmasının açtığı dava sonucu yine iptal edildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında  232 milyon lira bedelle ihale edilen ve 2018’in Şubat ayında inşaatına başlanan Manisa Prime Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi Projesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ ihalesi,  Mayıs 2018 tarihinde Danıştay 13. Dairesinin kararı ile iptal edilmiş, ardından karar bozulmuştu.  Kararın bozulması üzerine Genç İnşaat Firması,  yürütmemin durdurulması için mahkemeye gitmişti. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 6 Aralık 2018 tarihinde “işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşmaması” için proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projesi,  mahkemenin aldığı bu kararla 6 ay içinde ikinci kez durdurulmuş oldu.  

MAHKEMENİN KARARI

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadeler yer aldı :
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı firmanın 27.07.2017 tarihinde söz konusu ihaleye ilişkin dokümanı satın aldığı, satın aldığı doküman kapsamındaki  idari şartnamenin 7.5.5. maddesinde yer alan “kendi malı olma şartı”nın diğer isteklilerin satın aldığı dokümanda olmadığını fark etmesi üzerine, ihalenin iptali istemiyle 07.08.2018 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusundan sonra, 09.08.2017 tarihinde ise zeyilname ile “sözleşme tasarısında araçlara ait kendi malı ibaresi sehven yazılmış olup, zeyilname düzenlenerek kaldırılmıştır. Ayrıca ekte gönderilen açıklama belgesi eklenmiştir” açıklamasının yapıldığı,  ayrıca Danıştay’ın bozma kararından sonra Kamu İhale Kurumu tarafından ihaleyi yapan idareden sorulan bilgilere cevaben, zeyilname öncesi ve sonrası idari şartnamede herhangi bir değişiklik yapılmadığının belirtildiği, sadece sözleşme tasarısındaki araçlara ait kendi malı ibaresi sehven yazıldığı ve bunun da zeyilname ile düzeltildiğinin belirtildiği,

İBARE SÖZLEŞME TASARISINDAN ÇIKARILDI

oysa ki, davacı tarafından satın alındığı iddia edilen dokümanların 07.08.2017  tarihinde alındığı, söz konusu tarihin de zeyilname bildiriminden önce olduğu, ayrıca zeyilnamede açıkça “kendi malı olması gereken araçlara ilişkin” ibarenin Sözleşme Tasarısı’ndan çıkarıldığının bildirildiği, ancak İdari Şartname’ye ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği, İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinin nasıl bir usul ile değiştirildiği konusunda da herhangi bir açıklığın bulunmadığı, ayrıca davacının şikayet başvuru tarihi olan 07.08.2017 tarihinden sonra, 09.08.2017 tarihinde zeyilname ile bildirim yapıldığı, buna göre şikayet başvuru tarihinde davacının iddiası yönünde “kendi malı olma şartı” olduğu, buna göre davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık olmadığı anlaşılmaktadır.

“HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK!”

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana geleceği düşünüldüğünden, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin 2577 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarında teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına 06.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim