Misafir
6,3862
5,6624
238,99
ÜYE GİRİŞİ

İhale iptal!

‘Manisa Prime’ Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi Projesi ihalesi, düzeltme yolu kapalı olmak üzere Danıştay 13. Dairesi’nin kararıyla iptal edildi.

İhale iptal!

‘Manisa Prime’ Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi Projesi ihalesi, düzeltme yolu kapalı olmak üzere Danıştay 13. Dairesi’nin kararıyla iptal edildi.

HÜLYA KILINÇ

Manisa’nın en önemli projelerinden biri olan Manisa Prime Projesi,  Genç İnşaat firmasının açtığı dava sonucu iptal edildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında  232 milyon lira bedelle ihale edilen ve 2018’in Şubat ayında inşaatına başlanan projenin, önümüzdeki günlerde durdurulacağı öğrenildi.

İhaleye katılmak isteyen Genç İnşaat firmasının, ihale dosyasında yapılan değişiklikler nedeniyle ihaleye katılamadığı iddiası üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava, 09.01.2018 tarihli kararla ret edilmiş, firma bu kararın bozulması için temyize gitmişti.

DANIŞTAY İŞLEMİ İPTAL ETTİ

İhale dokümanının indirilmesinin imkansızlaştırıldığı, ihale dokümanında belli bir marka ve patent belirtildiği, ihale dokümanındaki bir takım imalatlara ait ölçülerde tolerans aralığı verilmediği ve ihale dokümanı idare tarafından yanlış hazırlandığından, yaklaşık maliyetin de kusurlu hazırlandığı iddiasıyla açılan davanın mahkeme tarafından ret kararını inceleyen  Danıştay 13. Dairesi, 13 Mayıs tarihinde işlemin iptal edilmesi kararı aldı.

DANIŞTAY 13. DAİRESİ’NİN  KARARI

Proje ihalesinin iptali ile ilgili Danıştay 13. Dairesi’nin kararı: “Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 09.01.2018 tarihli kararının, davacının ihale dokümanının indirilmesinin imkansızlaştırıldığı, ihale dokümanında belli bir marka ve patent belirtildiği, ihale dokümanındaki bir takım imalatlara ait ölçülerde tolerans aralığı verilmediği” iddialarına yönelik davanın reddine, “İhale dokümanı idare tarafından yanlış hazırlandığından, sonradan yayımlanan bildirimle düzenleme yapıldığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin de kusurlu hazırlandığı” iddiası yönünden başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline ve davalı idare lehine 1.090 lira davacı lehine, 1.090 lira vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmı ile ilk derece yargılama giderlerine ilişkin kısmının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulü ile, davacının “İdareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinde kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin, değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı” iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (Karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 23.05.2018 tarihinde kısmen oyçokluğuyla kısmen oybirliğiyle karar verildi.”

 

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim