Misafir
6,1222
5,3679
223,56
ÜYE GİRİŞİ

Hekimler seçimini yaptı

Türk Tabipler Birliği Manisa Tabip Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Dr.Hasan Semih Bilgin aday olmadı, tek listeyle gidilen seçimde Dr. Şahut Duran üyelerin oyuyla başkan seçildi. Hükümetin sağlık politikalarının eleştirildiği genel kurulda, hekimlerin tükenmişlik ve umutsuzluk içinde olduklarına vurgu yapıldı.

Hekimler seçimini yaptı

Türk Tabipler Birliği Manisa Tabip Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Dr.Hasan Semih Bilgin aday olmadı, tek listeyle gidilen seçimde Dr. Şahut Duran üyelerin oyuyla başkan seçildi. Hükümetin sağlık politikalarının eleştirildiği genel kurulda, hekimlerin tükenmişlik ve umutsuzluk içinde olduklarına vurgu yapıldı.

MUZAFFER KİRT

Türk Tabipler Birliği Manisa Tabip Odası, 65. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Oda binasında gerçekleşen kongrede Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan Psikiyatri Uzm. Dr. Şahut Duran başkan seçildi.

‘DÖNÜŞÜMDE, HEKİMLERİ YOK SAYDILAR!’

Mevcut başkan Hasan Semih Bilgin, tekrar aday olmadığı kongrede yaptığı konuşmasında sağlıkta dönüşümün meydana getirdiği sorunlara değinerek şunları söyledi  “2003 yılından bu yana ülkemiz sağlık ortamı, Sağlıkta Dönüşüm adı altında neoliberal sağlık politikalarına teslim edilmiştir. Başından bu yana Sağlıkta Dönüşümün ülkemizde nitelikli, ulaşılabilir, hem hizmet alanı hem de hizmet sunanı memnun edecek bir model olmadığını, sağlığı piyasa koşullarına terk eden, alınır- satılır bir metaya dönüştüreceği ile ilgili kaygılarımızı dile getirip, uyarılarımızı hep yaptık. Ancak sağlık politikalarını belirleyenler sağlığın diğer bileşenlerinin olduğu gibi biz hekimler ve mesleki örgütümüzün uyarılarını dikkate almadıkları gibi iletişim kurmaktan da ısrarla kaçınmışlar, adeta yok saymışlardır. Hekimler artan geçici görevlendirmeler, branş nöbetleri, icap nöbetleri ile daha da yoğunlaşan bir iş yükü ile karşı karşıya bırakılmıştır. Hasta memnuniyeti bu niceliksel kavramlar üzerinden tanımlanmaya çalışılırken, ortada bir memnuniyet varsa bunu sağlık emekçilerinin gerçekleştirdiği görmezden gelinmiştir. Bu süreçte sağlık hizmetleri kısa muayene süreleri ve daha çok tahlil ve tetkikle yürüyen bir hizmet sunumuna dönüşmüştür. Yıllık 11 milyon MR çekimi ile dünya birinciliği elde edilen bir sisteme ulaşılmıştır. Yükselen maliyetler vatandaşa daha fazla katkı payı, ilaç tıbbi malzeme fark ücretleri, tamamlayıcı sigorta gibi ek mali yükü beraberinde getirmiştir” dedi.

HEKİMLER TÜKENMİŞLİK VE UMUTSUZLUK İÇİNDE!

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde hekimler gittikçe artan iş yükü konusunda yıpranmış, tükenmiş ve umutsuzluğa düşmüşlerdir. Performans baskısı altında çalışmak nitelikli sağlık hizmeti üretimini olumsuz etkilediği gibi çalışma barışına da bozucu etki göstermiştir. Böylesine yoğun, kışkırtılmış sağlık hizmeti ortamında sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biride sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaları olmuştur. Sağlıkta dönüşümün başından beri değersizleştirilen hekim, dönüşümün olumsuzluklarına karşı oluşan tepkinin nesnesi olmuş; Göksel Kalaycı, Ersin Arslan, Kamil Furtun, Aynur Dağdemir, Mustafa Bilgiç, Melike Erdem ve Abdullah Biroğul meslektaşlarımız maruz kaldıkları şiddetle yaşamlarını yitirmişlerdir. Kendilerini saygıyla anıyoruz. Artık vicdana da tahammülün olmadığı zamanlardan geçiyoruz. Vicdanlar susmaz, susmamalı, susmayacak. Bir kez daha mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkmayı görev bilerek, daha demokrat, özgürce yaşayabileceğimiz bir dünyaya ve mesleğimizi daha insanca yapabileceğimiz koşullara ulaşabilmeye olan inancımla başarılı bir kongre dileği ile hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” 

‘3 BİNDEN FAZLA HEKİM İHRAÇ EDİLDİ!’

Yapılan seçimde Manisa Tabip Odası’nın yeni başkanı seçilen Dr. Şahit Duran, Olağanüstü hal koşullarında girdiğimiz seçimlerde Etik Dayanışma Grubu Olarak ülkemizin Ve mesleki koşullarımızın zorluğunun her geçen gün arttığının farkındayız.  Geçtiğimiz “iki yıllık dönemde yaşadığımız olağanüstü hal koşullarında bir gece yarısı çıkarılan KHK’lar ile 3000 den fazla hekimin herhangi bir suçlama, mahkeme ve yargılanma olmadan mesleklerinden ihraç edildiğini gördük. Hekim ihtiyacının olduğunu her koşulda dile getiren muktedirlerin ataması yapıldığı halde birçok genç hekimi devam eden güvenlik soruşturmaları nedeniyle mesleğe başlatmadıklarını, hayatlarının en verimli çağında işsiz bıraktıklarına şahit olduk. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet, beraberinde getirdiği mobbingle bu dönem hekim tükenmişliği ve intiharlarıyla karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. Şiddeti sağlık politikalarının doğurduğunu bir kez daha gördük ne yazık ki. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kapatılan hastaneler, birinci basamağın Aile Hekimliği ile sözleşmeli, iş güvencesiz hale getirilmesinden sonra modern kapitülasyon sayılabilecek yeni düzenlemelerle kamu özel ortaklığı adı altında hastanelerin özelleştirilmesi sürecine girildiğini, şehirlerle özdeşleşmiş hastanelerin birer birer kapatıldığını gördük”dedi.

YENİ TIP FAKÜLTELERİNDE YETERSİZ EĞİTİM VURGUSU

Şahut Duran sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapasitenin üzerinde artırılan Tıp fakültesi kontenjanlarının ve gecekondu gibi açılan yeni tıp fakülteleri ile yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan hekimlerin yetiştiğini, bunların halkın sağlık hakkı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu gördük.  Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları adı altında yaratılan karlı pazarın sağlığın muhafazakarlaşmasının önünü açtığını, modern tıbbın, bilimin yerinin alternatifin aldırılmaya çalışıldığını, helal kan ve helal ilacın, organ ve doku naklinin dine uygunluğunun tartışıldığını, aşı karşıtı söylemler nedeniyle bulaşıcı hastalıkların hortladığı günleri gördük. Modern cumhuriyetin tüm kurumları ortadan kaldırılırken özgürlükler ve demokratik yaşam biçimi kısıtlanırken laikliği savunmayı, çağdaş, barışın egemen olduğu, özgür, adil, demokratik bir ülkede yaşama talebimizi, hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunmayı bir gereklilik gördük.  Tüm bu koşullar altında iyi hekimlik değerleri etrafında, çağdaş, laik özgür ve barış içinde hekimlik yapma talebimizle, bir arada umudumuzu büyüterek, gücümüze güç katarak etik dayanışma zamanı bir kez daha.”

Manisa Tabip Odası yönetim kurulunda Dr. Şahut Duran, Dr. Ali Sarıçam, Dr. Bülent Kundak, Dr. İlhan Karanlık, Dr. Mehmet Mustafa Açıl, Dr. Peşker Temiz ve Dr. Tunay Ataman yer aldı. Büyük Kongre Delegeleri ise Dr. Caner sönmez, Dr. Derya Pekbayık, Dr. Hasan Semih Bilgin, Dr. Mustafa Torun, Dr. Münir Çelik, Dr. Rahmi Sever ve Dr. Sunay Hacıoğlu oldu.

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim