Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

Doktorlara yakın takip!

Manisa Tabip Odası, hasta sayılarını arttırmak için sosyal medya paylaşımları ve etik dışı reklam faaliyetlerinde bulunan hekimleri takip edecek.

Manisa Tabip Odası, hasta sayılarını arttırmak için sosyal medya paylaşımları ve etik dışı reklam faaliyetlerinde bulunan hekimleri takip edecek. 

HÜLYA KILINÇ

Manisa Tabip Odası, sağlık hizmetlerindeki etik ihlallerle ilgili bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.  Oda bünyesinde önümüzdeki aylarda oluşturulacak  bir ekip, sağlık alanındaki yasaklara rağmen haksız rekabet yaratabilecek tanıtım, reklam faaliyetlerine karşı, sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin web sayfaları, tabelaları ve  muayenelerini yakın takibe alacak. Yasağa uymayan hekim ve kuruluşlar tespit edilerek, uyarı yazısı gönderilecek.

SAĞLIK HİZMETİNDE REKLAM YASAK!

Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, hekim ve sağlık kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön plana çıkaran her türlü faaliyeti ve reklamın yasak  olduğunu belirterek, “Hekim örgütü olarak sistemde yürüyen sürecin nasıl yürüdüğü ile ilgili halk sağlığı, insan sağlığı, hekimlik değerini korumak adına müdahalelerde bulunmalıyız. Etik dışı, yanlış, yanıltıcı, yönlendirici uygulamaların halkın sağlık üzerinden istismar edilmesi, haksız rekabeti, etik ve ahlaki kurallarda ciddi ihlalleri beraberinde getiriyor.  Hekimlik mesleğinin itibarını korumak hem de sağlık alanının ticarileşmesini engelleyerek halk sağlığını korumak adına biz de bir çalışma yapacağız. Yerelde bazı hastanelerin önüne başka hastanelerin reklam panoları asılıyor kimsenin umursadığı yok.”dedi.

SAĞLIĞIN YÜZDE 40’I ÖZEL!

Bilgin, hekim ve sağlık kuruluşlarının “Şu hastalığı biz tedavi ediyoruz” diyerek haksız rekabet yaratabilecek bir algı üzerine yürüyen bu tür şeylerin tıp etiğine uygun olmadığının altını çizdi. Aslında bu kurum veya kuruluşların kriterleri çok iyi bildiklerini ancak piyasa koşullarının da etkisiyle bu tür yollara başvurduklarını belirten Bilgin, şunları söyledi “Özellikle özel sektörde hekimin fotoğrafını paylaşıyorlar. Bugün sağlık sektörünün yüzde 30- 40’ı özel sektör, özel hastaneler. Bizim de meslek örgütü olarak bunları değerlendirip sınırların çizilmesi konusunda hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok tıbbi hizmet veren kuruluşlar dışında paramedikal yaklaşımların tanıtımındaki sıkıntılar daha çok.  Bununla ilgili bir çalışma yapalım dedik ancak uygulamaya geçen bir çalışmamız yok. Sadece bize bildirilen bu tür haksız rekabet, tıbbi nizamnameye uygun olmayan bildirimler yapıldığında, onlar üzerinden bireysel değerlendirmeler yapıyoruz. Ama genel bir değerlendirmeye tabi tutup bir çalışma yapmadık. Konuyla ilgili bir ekip oluşturup zaman ayırması gerekiyor. TTB’nin bununla ilgili bir kılavuzu var. Böyle bir çalışma başlatılacak. Burada iki boyut var: birincisi sağlık hizmeti oluşturma talebi boyutu, bu tür tanıtımların içeriğinin. İkincisi sonuçta haksız rekabet boyutu var. Yani bu bildirimlerin ne kadar uygun olduğu. Sonuçta iyi niyetle yapılıyor bu çabalar ama bunların da bir mevzuat çerçevesinde bir sınırlarının olduğunun bilinmesi, bu çerçeve doğrultusunda tabip odası çalışma yapmayı düşünüyor. Bu bizim de üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Ancak bunu planlayıp organize yaşama geçiremedik. Türkiye’nin birçok yerinde aslında hayata geçirilmesi de gereken bir konudur. Yaptırımlar ne oluyor,  ne olacak bunu uygulama sürecinde göreceğiz. Durumun ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu konuda uygunsuz şeyler var, az var çok var bilmiyoruz. Ancak bu çalışmayı yaptıktan sonra Sağlık kuruluşlarının web sayfasına, tabelalarına muayenelerini takip edeceğiz.”

‘SAĞLIK HER ŞEYE RAĞMEN TİCARİLEŞMEMELİ!’

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık hizmetlerini her şeye rağmen ticarileşmemesi gereken bir konu olarak gördüğünün altını çizen Bilgin, mevcut koşullarda sağlık hizmeti sunumunun ticarileşen bir boyutu  bulunduğunu ifade ederek, bunun sonucu olarak rekabet ortamının oluştuğunu kaydetti. Bilgin “Mesela iki devlet hastanesi arasında böle bir rekabet söz konusu  olmadığı için bu hastanelerin kabiliyetleri ile ilgili afiş veya reklam görmüyorsunuz. ‘Bizim hastanemize süper bir beyin cerrahı geldi’ diye bir afiş olmaz. Niye yok?  Çünkü ortada ticari bir hizmet yok. Ama diğer özel hastanelerde ticari bir boyut var. Ticarileştiği kısmında sağlık hizmetlerinde bu sorun ortaya çıkıyor. Bizim de burada sınırlarını belirlememiz, uyarmamız, gerekirse yaptırım uygulamamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte konuyla ilgili bir çalışmayı Manisa Tabip Odası’nın gündemine aldık.”diye konuştu. 

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

1 2 3 R 5 6 7 8 9
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim