Misafir
6,0869
5,3612
215,01
ÜYE GİRİŞİ

MCBÜ Sayıştay denetiminde döküldü

​​​​​​​Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2016 yılında da zarar etmeye devam etti. Gelir-gider dengesini gözetmeyen üniversitenin, 2016 yılında 27 milyon 896 bin lira net zararla bir önceki yıla göre gelir gider dengesizliğinin yüzde 210 arttığı ortaya çıktı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2016 yılında da zarar etmeye devam etti. Gelir-gider dengesini gözetmeyen üniversitenin, 2016 yılında 27 milyon 896 bin lira net zararla bir önceki yıla göre gelir gider dengesizliğinin yüzde 210 arttığı ortaya çıktı.

HÜLYA KILINÇ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Döner Sermaye İşletmesinin 2016 yılı gelir tablosunu inceleyen Sayıştay, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmamasından dolayı gelir-gider dengesizliğinin arttığını tespit etti.  Sayıştay Başkanlığı, MCBÜ için hazırladığı Denetim Raporu ve Döner Sermaye Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitlerde bulunarak uyardı.

2015’TE 9 MİLYON, 2016’DA 28 MİLYON ZARAR

Özellikle Döner Sermaye İşletmesinde Gelir-Gider dengesinin gözetilmediğinin vurgulandığı raporda şu ifadelere yer verildi “Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 2016 yılı gelir tablosu incelendiğinde giderlerin gelirlerden yüksek sonuçlandığı görülmüştür. Bu durumun büyük oranda sebebi, Döner Sermaye bünyesinde işletilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin gelir-gider dengesizliğidir.  Döner sermaye işletmesinin 2016 yılı gelir tablosuna göre işletmenin dönem net zararı 27.896.076,94 TL şeklinde gerçekleşmiştir. Oysa bir önceki yıl söz konusu rakamın 8.998.088,25 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle gelir gider dengesizliğinin bir önceki yıla göre yaklaşık olarak  yüzde 210 arttığı tespit edilmiştir Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinde bu olumsuz yapının oluşmasında “kısır bir döngünün” etken olduğu söylenebilir.

GELİR GİDER DENGESİ GÖZETİLMELİ

Bu kısır döngünün geri çevrilebilmesinin yolu gelir-gider dengesinin gözetilmesidir. İşletmenin giderlerinde artışa neden olacak şekilde personeline artan oranda döner sermaye katkı payı ödemeye devam etmesi, söz konusu mali tabloyu daha da olumsuz bir hale getirmektedir. İşletmenin karlılığının temini ya da zarar etmemesi için gelir gider dengesinin gözetilmesi bir zorunluluktur. İşletmenin devamlılığı veya gelir durumu gözetilmeden yapılan harcamalar, özellikle üniversite hastanelerinin faaliyetlerini yürütmelerinde gelecekte sıkıntılara neden olabilecektir.”

BAKANLIKLARA HAVALE EDİLDİ

Raporda, kısır döngünün düzeltilmesi ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde problemin ele alınıp, çözüme kavuşturulması gerektiğinin düşünüldüğünün altı çizildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili Sayıştay’ın hazırladığı 2 ayrı raporda dikkat çeken tespitler ve uyarılar şöyle sıralanıyor; 

2016 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU:

BULGU 1: Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının, Döner Sermaye İşletmesinin Sermayeler Hesabı ile Uyumlu Olmaması,

Bulguda belirtildiği üzere, 242 No'lu hesaba yanlış kayıt yapılması 2016 yılı mali tablolarının gerçeği yansıtmasını engellemiştir.

BULGU 2: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile İlgili Amortisman İşleminin Yapılmaması

294 ve 299 No'lu hesapların eşitleneceği kadar amortisman ayrılmaması, 2016 yılı mali tablolarında hataya sebebiyet vermiştir.

BULGU 3: Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına Gereken Kayıtların Yapılmaması,

430 No'lu hesaba gereken kayıtların yapılmaması 2016 yılı mali tablolarının gerçeği yansıtmasını engellemiştir.

BULGU 4: Alt İşveren Çalışanlarının Kıdem Tazminatı Karşılıklarına İlişkin Tahakkuk Kaydının Yapılmaması,

Bulguda belirtildiği üzere, kıdem tazminatı karşılıklarının gerektiği gibi ayrılmaması 2016 yılı mali tablolarının gerçeği yansıtmasını engellemiştir

BULGU 5: Maddi Olmayan Duran Varlıklara Yıl Sonunda %100 Amortisman Ayrılmaması,

Bulguda belirtildiği üzere, 268 No'lu hesaba eksik kayıt yapılması 2016 yılı mali tablolarının gerçeği yansıtmasını engellemiştir

BULGU 6: Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Ödenmesi Gereken Giderlerin Üniversite Özel Bütçesinden Ödenmesi,

Kamu idaresi bulguda bahsedilen aksaklıkların giderileceğini ifade etmiştir. Bu düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı önümüzdeki dönemlerde, denetim ekiplerince izlenecektir.

DÖNER SERMAYE DENETİM RAPORU

BULGU 1: Alt İşveren Çalışanlarının Kıdem Tazminatı Karşılıklarına İlişkin Tahakkuk Kaydının Yapılmaması

Kıdem tazminatı karşılıklarının gerektiği gibi ayrılmaması, 2016 yılı mali tablolarında hataya sebebiyet vermiştir

BULGU 2: Satıcılar Hesabına Hatalı Kayıt Yapılması

Konunun Maliye Bakanlığına bildirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir

BULGU 3: Personelden Alacaklar ve Diğer Çeşitli Alacaklar Hesaplarına Hatalı Kayıtların Yapılması

Konunun Maliye Bakanlığına bildirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir

BULGU 4: Döner Sermaye İşletmesinde Gelir-Gider Dengesinin Gözetilmemesi

Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde problemin ele alınıp, çözüme kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Sayışya Raporuna buradan ulaşabilirsiniz

  Yorum Yazın :Misafir

  Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

  21°
  Yarın:22°
  Açık
  Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
  Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
  Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
  Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim