Misafir
6,1091
5,3695
214,84
ÜYE GİRİŞİ

2018’de tarıma yeni yön verilecek

2018’de tarıma yeni yön verilecek

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, tarımda teknolojik dönüşümün sağlanması, markalaşmayla birlikte hammadde ticaretinden işlenmiş ürün ticaretine dönülmesi gerektiğini söyledi. Özkasap ayrıca, “Hükümetin 2018’de tarım sektörüne; yerli, verimli ve uzun vadeli üretimi gözeten yeni bir yön verileceği bekleniyor” dedi.

TUNAY AKTAŞ

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, 2017 tarım sektörüne yönelik sorulara cevap verdi. Genel olarak tarım sektörünü değerlendiren Özkasap, markalaşmayla rekabet gücünü yükseltmek istediklerini, ülkeye ve vatandaşa daha fazla katkı sunmak için çalıştıkları söyledi. Manisa tarımını  ileriye taşımak için yapılması gerekenleri anlatan Özkasap, “Ürün ve üretim kalitesinin yükseltilmesi, markalaşmanın artması, hammadde ticaretinden işlenerek katma değer eklenmiş ürün ticaretine geçişin ve ihracatta çeşitliliğin yükseltilmesi, üretim verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, teknolojik dönüşümün tarımsal üretimde de yaygınlaşması ise Manisa’nın tarımını ileriye taşıyacak, başlamış ve sürdürülmesi gereken temel hamleler olacaktır” dedi.

“DESTEKLER ÜRETİM MALİYETİNE GÖRE AYARLANMALI”

Üzüm ve pamuk ürünlerinde gelecek yıllarda nelerin olacağını anlatan Özkasap, “Son yıllarda pamuk üreticisine yapılan destekleme primindeki artışlara bağlı olarak Manisalı Üreticilerimiz de terk ettikleri pamuk üretimine yeniden başladılar. Manisa’da geçen yıl kar eden Üreticilerimiz bu yıl pamuğa ayırdıkları alanları arttırdılar. Henüz kesinleşmemiş olsa da Manisa Genelinde 2016 yılında 28 bin hektar olan ekim alanı yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Özetle Manisa; Türkiye geneli artışının çok daha üzerinde bir dönüşü başlatmış bulunuyor. Pamukta umut verici gelişmeler var. Hükümetin uygulayacağı havza bazlı destekleme modelinin devam etmesi, prim ve desteklerin üretim maliyetlerine göre hesaplanarak tatmin edici ölçüde sürdürülmesi halinde Manisa Bölgesinde pamuk üretiminin yıldan yıla artacağını tahmin etmek yanlış olmaz”

“ÜZÜMDE GELİŞMELER OLUMLU”

Özkasap, “Üzüm sektöründe de gelişmeler olumlu. Hatırlanacağı üzere tüm Manisalılar adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’dan Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekoltesinin Manisa’da açıklanması yönünde bir de talebimiz olmuştu. Manisa’ya özel programlarında rekolteyi bizzat açıkladılar. Hatta bir de taban fiyatı devreye aldılar. TMO’nun alımlarıyla da sezonda gelinen güncel seviyede fiyatlar hem üreticilerimizi hem de işletmelerimizi memnun edebilecek şekilde oluşmaya başladı. Geçtiğimiz sezona bakarsak; 343 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edildi. Bunun 267 bin tonu ihraç edildi ve 415 milyon dolar ihracat geliri sağlandı. Yani oranlar değişmedi. Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yine yüzde 90’dan fazlasını, ihracatının ise yüzde 85’den fazlasını yine Manisa gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezonlarda da bu şekilde devam edecek. Amacımız Coğrafi işaret tescili, markalaşma, katma değer artışı çalışmalarıyla milli gelire ve vatandaşımıza katkının nasıl arttırılacağı olacak”

COĞRAFİ TESCİL REKABET GÜCÜ SAĞLIYOR

Coğrafi tescilin Manisa’ya neler katacağını anlatan Özkasap, “Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, iç ve dış piyasalarda yer almak isteyen şirketleri ve kaynağa sahip şehirleri, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar oluşturmaya teşvik etmektedir. Gıda sektörlerimiz de rekabetçi piyasalar içerisinde faaliyet gösterdiğinden, iç pazar ve ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. En önemli hususlardan birisi; Tarihi, ekonomik ve kültürel açıdan Sultani Çekirdeksiz Üzümün Manisa ile özdeşleşmiş olduğunun resmi olarak kayda geçmiş olmasıdır. Coğrafi İşaret Tescili ile ayrıca; Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün farklı isimler adı altında anılmasının neden olduğu, markalaşmaya kaynak teşkil edecek ürün tanımı eksikliği giderilecek, Coğrafi İşaret Tescili’nin sağlayacağı standartla marka değerin korunması ve geliştirilmesi rakip ülkelerdeki gelişmelere karşılık daha somut olarak takip edilecek, böylece Türk Üzümü imajı güçlenecek, sağlayacağı tanıtıcı etki ile iç tüketim de artacak, iç tüketimin artması ile katma değeri koruyucu stok dengesine katkı sağlanacaktır. Coğrafi İşaret Tescili özetle; Sektörümüzün dış piyasa rekabet gücüne, stratejik marka yönetimine, dolayısıyla katma değer üretimine güç katacaktır. Manisa ve Türkiye Ekonomisine olan katkının daha da güçlendirilmesi için bir sonraki aşamada çalışmamız ise; Avrupa Birliği Tescili alınması olacaktır”

BAĞ ALANLARI ARTIYOR

Bazı çiftçilerin bağlarını sökmelerini değerlendiren Özkasap, “ Üreticilerimizin üretim faktörü koşullarına ve beklentilerine göre bu yönde tercihleri olabiliyor. Manisa’nın genel bağcılık hacmini etkilemeyecek münferit ürün çeşidi değişiklikleri olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık yeni bağ alanları da tesis ediliyor. Hatta son yıllardaki artışlarla Manisa’daki Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağları 1 milyon dekara yaklaşmış durumda. Yani bağcılık tercih edilmeye devam ediyor. İklim değişikliği büyük bir risk. Bunun dışındaki mevsimsel hava olaylarının tarım sigortaları kapsamında telafisi, sigorta tutarlarının düşürülmesiyle kapsamın genişlemesinin sağlanması veya sektörel fiyat istikrarı gibi hususlar geliştirilebilir konular. Esas mesele ürünün kaliteli ve kalıntısız yetiştirilmesi ve ayrıca verim alınması”

YAŞAMSAL VE STRATEJİK KAYNAĞIMIZ

Tarım arazilerin tarım dışı kullanımının engellemesine yönelik kararları değerlendiren Özkasap, “Bu konuyu tarım dışı kullanımı zorlaştırmak değil, çok kritik bir sorumluluğu yerine getirmek olarak kabul etmek gerekir. Yeni koruma kurallarıyla karşılaşan ve proje konusu yeni şartlara uymayan kişilerin de bunu böyle ve anlayışla kabul etmesi gerekir. Çünkü, son yıllarda ve yakın dönemde açıklanan; Tarım arazilerinin bölünmesini durduracak Arazi Toplulaştırma Kanunu’nun, Havza bazlı üretim modelini esas alan Milli Tarım Projesi’nin ve önemli ovalarımızı tarımsal sit alanı statüsüne alan Büyük Ova Projesi’nin birlikte hayata geçirilmesi; Geçmişte yaşanan ihmallerin tekrarlanmasının önünü kesecek, yaşamsal ve stratejik olarak temel kaynağımız olan tarım arazilerimizin gelecek nesillere de verimli ve sağlıklı bir şekilde intikal ettirilmesi yükümlülüğümüzün garantisi olacaktır”

GEÇMİŞTE HATALAR YAPILDI

Özkasap, “En güncel olarak “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik”, 9 Aralık 2017 tarih ve 30265 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçmişte verimli topraklarımızın kullanımında hatalar yapıldı. İlimiz genelinde de tarım alanlarımızla iç içe farklı sektörel amaçlarla inşa edilmiş, ekonomiye katkısı tartışılır, hatta kullanılmayan çeşitli yapılar ve gıda dışı depolar mevcut. Fakat; Topraklarımızın taşıdığı değer ve öneme artık hepimizin ayrı bir yer açması gerekiyor. Çünkü; sürekli artan dünya nüfusu, kentleşme ve küresel iklim değişikliklerinin sebep olmaya devam ettiği ekilebilir toprak kayıplarıyla; Yakın bir gelecekte tarım, her türlü gelişmişliğin yanında, önce kendi gıda kaynaklarına sahip olabilme sonrasında ve bunu bir güç unsuru olarak kullanabilme şeklinde karşımıza çıkacak. Bu gerçeği ne kadar erken fark eder, ne kadar erken tedbir alırsak o kadar yerinde ve stratejik hareket etmiş oluruz. Bir örnek vermek gerekirse; Bundan 3 yıl önce Almanya’da bulunduğumuz bir iş ve inceleme gezisinde verimli arazilerden geçmek zorunda olan yollarda toprak işgalini arttırmamak için akaryakıt istasyonu dahi kurulmadığını gördük ve bunu yetkililerden teyit ettik”

“MANİSA’DA İYİ BİR YIL GEÇİRDİ”

2017'de tarımı  nasıl bir yıl geçirdiği üzerine genel açıklamada bulunan Özkasap, “Tarım sektörü üretim verileri bakımından Manisa’da iyi bir yıl geçirdi. Potansiyelimizi önemli ölçüde etkileyecek doğa olayları ya da ürün hastalıkları yaşanmadı. Kalite ve gıda güvenliği kriterleri bakımından da iyi bir seviyeye gelmiş durumdayız. Artan döviz kurları dolayısıyla, özellikle ihracat ürünlerinin üretim ve pazarlama döngüsünde, sürecin başladığı hasat fiyatlarına kadar iç piyasada artışlar da oluştu. 2018 yılında uygulanmak üzere Hükümetimizin bugüne kadar açıkladığı ve ayrıca ilerleyen günlerde ayrıntıları duyurulacak önlem ve destek uygulamalarıyla da; yüksek döviz kurlarının üretim ve tüketim maliyetlerine getireceği etkinin; fiyat oluşumu, elde edilen kazançlar ve son tüketiciye yansıması bakımından dengeleneceği,  tarım sektörüne; yerli, verimli ve uzun vadeli üretimi gözeten yeni bir yön verileceği bekleniyor” dedi.

  Yorum Yazın :Misafir

  Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

  21°
  Yarın:22°
  Açık
  Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
  Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
  Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
  Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim