Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

4.0 tehlikesi!

4.0 tehlikesi!

Dünyada ve Manisa'da Endüstri 4.0 çalışmaları hız kazanırken başarılı iş adamı Mustafa Pala, bu devrimin insan soyunu derinden etkileyeceğini ve dünyanın tamamen değişeceğini söyledi.

TUNAY AKTAŞ

Dünya'nın gelişmiş bölgelerinde olduğu gibi Manisa'da da Endüstri 4.0 çalışmaları hız kazanırken bu dönemin yeni bir çağın başlangıcı olacağı ve insanların hayatında köklü değişimlerin yaşanacağı ifade ediliyor. Bu yeni dönemin nasıl gerçekleşeceğini ve hayatımıza neler getireceğini Manisa'nın başarılı iş adamı ve kooperatifçisi Mustafa Pala ile konuştuk. Kısaltılmış adı Manisa Birlik olan Yeni Manisa Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Pala’nın konut ürettiğini biliyoruz da Endüstri 4.0 gibi konulara ilgi duyduğunu, gelecek tasarımları yaptığını yeni öğrendik. 

AYAK SESLERİ DUYULMAYA BAŞLADI

-Endüstri 4.0'la insanoğlunun tarihinde yeni bir çağın açıldığını görüyoruz. Bu yeni dönemi önceden görebilen ender kişilerden biri sizsiniz. Sayın Pala, nedir Endüstri 4.0 bize anlatır mısınız? Neler getirecek, neler götürecek.

PALA: İlginize çok teşekkür ediyorum. Bir yerel gazete olarak Endüstri 4.0’ı öne çıkarmaya çalışmanız nedeniyle sizi kutluyorum. Dünyayı derinden etkileyecek devrimin ayak sesleri duyulmaya başladı. Dünya’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Robotlar üretimi devralıyor. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, terörle ve güncel sorunlarla uğraşırken, gelişmiş ülkeler, Endüstri 4.0’la Dünya’yı yeni baştan düzenlemeye hazırlanıyorlar. “Aydınlık Gelecek, Karanlık Fabrikalarda” deniliyor.  Aydınlık gelecek, kime gelecek? Kimin önü aydınlanırken kimin önü kararacak. Üretim bantlarındaki işçilerin yerini akıllı robotlar alacak. Bir çok insan işsiz kalacak. Yeni yetişen kuşaklar iş bulamayacak. Türkiye Endüstri 4.0’ın neresinde olacak?  Önünde olamayacağı kesin. İçinde olması için de çok çalışmamız gerekiyor. 

ÜLKEMİZDE BU KONUDA SORUN VAR

Endüstri 4.0 konusunda yanıt bekleyen birçok soru var isterseniz bunları paylaşayım sizinle. Gerçekten 4’ncü sanayi devrimi bizi ve dünyayı nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını arayan çok az insan var ülkemizde. Ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren bu sorularla ilgilenmek eğer benim gibi yaşı 70’ aşmış olanlara kalıyorsa, yeni kuşak gençler ve bilim adamları bundan uzak duruyorsa,  bu durum ülkemizde bu konuda bir sorun olduğu anlamına geliyor…

 

İNSAN SOYUNU DERİNDEN ETKİLEYECEKTİR

-Sayın Pala, yeni gelişmeye neden 4.0 denildi. Daha önce 1.0 , 2.0, 3.0 ne ifade ediyor?

PALA: Evet aynen öyle. Buharlı makinelerle ilk sanayi devrimini gerçekleştirildi.  Ardından elektrikle tanışıp,  sanayi de elektriği yoğun biçimde kullanarak ikinci basamağa çıktık. Sonra dijital devrim geldi. Ve üçüncü basamağa ulaştık. Biz ikinci ve üçüncü basamak arasında gidip gelirken, inip çıkarken, Dünya şimdi akıllı robotlarla dördüncü basamağa çıkıyor. Almanya, Amerika gibi gelişmiş ülkeler 2011 yılından bu yana Endüstri 4.0’ı tartışıyorlar. Tartışmakla kalmıyorlar, uygulamaya geçiyorlar. Üretim bantlarında akıllı robotları devreye sokuyorlar. Bu robotlar birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu robotlar öğreniyorlar. Bu robotlar üretimde maliyeti düşürüyorlar. Üretilen her yeni robot bir öncekinden daha akıllı daha becerikli daha çevik oluyor. Bu devrim hiç kuşkunuz olmasın insan soyunu derinden etkileyecektir.

GÜNÜMÜZDE GÜCÜN TEMSİLCİSİ BİLGİ

İlk çağlarda güç bilekteydi; Herküler, Zeynalar gücün temsilcisiydi. Daha sonra toprak sahipleri derebeyleri, ağalar gücü temsil eder oldu. Sanayileşmeyle birlikte sanayiciler aldı gücün temsilciliğini. Günümüzde gücün temsilcisi bilgidir.  Bilgi sahibi, sermaye sahibinden, sanayiciden daha çok kazanır oldu günümüzde. Bill Gates bilgi sayesinde büyük sermaye sahiplerinin ve fabrikatörlerin önüne geçti. Evet, tartışmasız çağımız bilgi çağıdır. Bilgi çağının uzantısı olarak akıllı robotlar dönemi başlıyor. Biz ülke olarak bilgi çağının neresindeyiz?  Araştıran soran sorgulayan, bilgiye ulaşmayı yorumlamayı bilgiyi büyütmeyi ve kullanmayı bilen bir kuşak yetiştirebiliyor muyuz?  Ezbere dayanan eğitimden vazgeçebiliyor muyuz? Teknik liselerin, üniversitelerin sayısını çoğaltabiliyor muyuz? Bilim adamlarımıza sahip çıkabiliyor muyuz? Bence bu soruların cevabı üzülerek belirteyim hep “hayır” oluyor.

SADECE FABRİKALAR DEĞİL DÜNYA DEĞİŞECEK

-Peki ne yapmamız gerekiyor?

PALA: Hazırlıklı olmalıyız. Dünya hızla Endüstri 4.0’a geçerken, gelişmenin önünde olamayacağımız anlaşıldı.. Önünde olamıyorsak içinde olalım. Gride kalarak, robotlar dünyasında yıkım yaşamayalım.  Endüstri 4.0 denilince robotların üretimi devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılar ve aklımızın alamayacağı kadar daha birçok yenilik gelmeli aklımıza. 4’ncü Sanayi Devrimi sadece fabrikaları etkilemeyecek, gelecekteki sosyal hayatımızı da derinden etkileyecek. Dünya değişecek…

EZBER DEĞİL EZBERLERİ BOZMA DÖNEMİ

Kentimiz ve ülkemiz ucuz işgücü, hammadde ve pazarlara yakınlık gibi nedenlerle dünyanın önde gelen üretim merkezleri içinde yer alıyor.  Ancak, robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmaları gündeme gelecek. Burası çok önemli yabancı sermaye ülkemizde yatırım yapmayacak. Fabrikaları kendi ülkelerinde kuracaklar. Bu nedenle ülkemizin üretim merkezi olma yerine, değişime erken uyum sağlayarak ve gerekli önlemleri alarak, inovasyon merkezi olarak gelişen küresel pazarda kendine yer bulması gerekecektir. Yeni dönem meydan okuma değil, kitap okuma bilgiye ulaşma ve bilgiyi büyütme dönemidir. Yeni dönem ezber dönemi değil, ezberleri bozma dönemi olacaktır…

GELİŞMİŞ BEYİNLERE İHTİYACIMIZ VAR

Önümüzde aşmamız gereken zorlu bir yol var. Tüm gelişmiş ülkelerin 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen Endüstri 4.0 girileceğini düşünerek planlar yapmalıyız.  Öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran soran sorgulayan, yeniliklere açık gelişmiş beyinlere ihtiyacımız var.  Hemen, eğitim sistemimizi, dünyaya bakışımızı ve duruşumuzu değiştirmeliyiz. Gücün bilgi olduğunu bilmeliyiz. Robotlar dünyasına hazırlanmalıyız. 

BUGÜNDEN ÇOK GELECEĞİ DÜŞÜNELİM

Sonuç olarak, diyebilirim ki,  Endüstri 4.0 geleceğimizi iyi ve kötü yönleriyle doğrudan ve derinden etkileyecektir. Gelecekte fabrikalarda akıllı robotlar işçilerin yerini alacaktır. Yapmamız gereken, bugünün sorunlarıyla uğraşırken, geleceği düşünmek, planlamak,  Endüstri 4.0’dan kaçmak görmezlikten gelmek değil,  yeni endüstri devrimine en iyi şekilde uyum sağlamaktır. Dünya, bugünden yarını görebilenlerin, geleceği düşenlerin ve planlayanların sayesinde ayakta duruyor ve gelişmesini sürdürüyor. Bugünden çok geleceği düşünelim…

İŞSİZLİK ARTACAK KENTLERDE NÜFUS AZALACAK

-Endüstri 4.0 devrimi dünyayı ve hayatımızı derinden etkimeyecek dediniz. Sizce neler olacak.

PALA: Sanayide çalışanların sayısı azalırken, en büyük sektör hizmet sektörü olacak. Hizmet sektöründe eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artacak.  Kırsaldan kentlere doğru göçler yavaşlayacak, Kentin zenginleri kentin dışına bahçeli villalara taşınacak. Kentlerin uzağında yeni yerleşim yerleri kurulacak. Beyaz eşyalarda, araçlarda olduğu gibi satın almanın yerini kiralama alacak. Klima ihtiyacınız olduğunda evinize üzerinde sayaç olan bir klima bağlayacaklar evinizi kullandığınız kadar ödeyeceksiniz. İnternet üzerinden yapılan ticaret öne geçecek. Organik ürünlere olan ihtiyaç artacak. İnsan ömrü uzayacak.  

KURGU DEDİĞİNİZ HERŞEY GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

-Peki Sayın Pala, söylediklerin çoğu ülkemizde tartışılan konular değil. Biz daha tartışmaya bile başlamamışken, nasıl olacakta, bu hızlı değişime ayak uydurabileceğiz?

PALA: Bilimin aydınlattığı çağdaş uygarlık yolunda ilerleyerek ulaşabiliriz aydınlık geleceğe. Bilimi en büyük yol gösterici kabul ederek ve gereğini yaparak ulaşabiliriz.  Her yıl eğitim sistemimizi değiştirerek, her mahalleye imam hatip okulları açarak ulaşamayız elbet. Teknik liselere ihtiyaç var. Teknik üniversitelere ihtiyaç var. Ülkeler birbirleriyle yarış içindeler. Çağdaş eğitim şart. Günümüzde olmazsa olmaz durumuna gelen internet hava gibi su gibi vazgeçilmez olacak. Fabrikalardaki robotlar birbirleriyle internet üzerinden anlaşacak. Bugün kurgu dediğimiz her şey gerçeğe dönüşecek.  İnsanlar daha da yalnızlaşacak…

 

BU GÜNÜN KOŞULLARIYLA GELECEĞİ PLANLAYAMAZSINIZ

-Bu sürecin planlanması gerektiğini ve geleceğin bugünün koşullarıyla planlanamayacağını belirtiyorsunuz.

PALA: Evet aynen öyle ülkenin ve kentlerin gelecek 25-30 yılını planlarken, gelecek kurgusu da yapmak zorundasınız. Bu planlamayı bugünün koşullarına göre yapamazsınız. Yabancı yatırımcının Sanayi tesisi kurması için yeni alanlar ayıralım derseniz ayırdığınız bu alanların boş kaldığını görürsünüz.  Çünkü yabancı sermaye fabrika kurmak için gelmeyecek artık… Büyük konutlar yapmayı düşünürseniz, yanıldığınızı kısa sürede görürsünüz. Dönem küçük konut dönemidir. Aileler küçülürken, konutlarda küçülecek. Gelecek planlamasını, her meslekten insanların yer alacağı arama konferansları ile yapmalıyız. Çok yakında, elektrikli araçların sayısı artacak. Drone’lar personel taşımada kullanılmaya başlanacak. Bir kişi iki kişi taşıyan drone’lar yaşamımıza girecek. Köklü değişiklikler, yaşantımızı derinden etkileyecek devrimler bizi bekliyor…

 

 

  Yorum Yazın :Misafir

  Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

  1 2 3 R 5 6 7 8 9
  21°
  Yarın:22°
  Açık
  Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
  Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
  Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
  Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim