Misafir
ÜYE GİRİŞİ

Erbil sanayide devrimi anlattı

Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir.

Erbil sanayide devrimi anlattı

Endüstri 4.0’la dünya yeni bir ekonomik yapının eşiğine gelirken Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil bu süreçte yaşanacaklara dair bilgi verdi. Akıllı robotlarla sanayinin dönüşeceğini belirten Erbil, ekonomiye ve çalışanlara etkilerinin 10 yıllık vadede ortaya çıkacağını söyledi.

TUNAY AKTAŞ- RÖPORTAJ

Sanayide dördüncü devrim olarak nitelenen Endüstri 4.0, ekonomik ve sosyal yapıyı temellerinden değiştirmeye hazırlanıyor. Gelişmiş ülkeler üretim sistemlerini tamamen Endüstri 4.0’ra adapte etme çalışmalarını hızla sürdürürken Türkiye’de süreci yakından izliyor. Türkiye’de bu süreci en etkin takip eden kişilerden biri ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil. Konuyla ilgili değerlendirme yaptığımız Adnan Erbil; Endüstri 4.0’ın ne anlama geldiği, süreçte nelerin yaşanacağı, sanayiye ve istihdama nasıl etki edeceği, ekonomik yapıya neler katacağına değindi.

Endüstri 4.0, yani dördüncü sanayi devrimi ne ifade ediyor, bizim bundan ne anlamamız gerekiyor?

ERBİL: 2011 yılında ilk kez oldukça soyut bir kavram olarak karşımıza çıkan Endüstri 4.0, 2017 yılına gelindiğinde çok daha somut bir hal almıştır. Djital teknolojiler ile birlikte başlayan ve akıllı robotlar, büyük veri (big data), nesnelerin interneti, 3-D baskı ve bulut kavramların uygulamaya geçtiği dönemi ifade Endüstri 4.0 veya 4. Sanayi Devrimi hepimizin daha fazla hissettiği bir konuma geçmiştir. Bu devrim kendisinden önceki üç sanayi devriminin dikkate alınmasıyla dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilmektedir. Bunlardan ilki buhar gücüyle çalışan makinelerin gerçekleştirdiği ilk sanayi devrimi Endüstri 1.0, ikincisi elektriğin ortaya çıkması ve seri üretimdeki gelişimi ifade eden ikinci sanayi devrimi Endüstri 2.0 ve bilgisayar ve otomasyonun devreye girmesiyle yaşanan üçüncü sanayi devrimi Endüstri 3.0  olarak ifade edilmektedir. Bu sıralamaya Siber Fiziki Sistemlerin oluşması ile dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0 eklenmektedir.

GELİŞMİŞ ÜLKELER YATIRIMI ARTTIRIYOR

ERBİL: Almanya’da başladığı belirtilen Endüstri 4.0, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerde hızla gelişmekte, rekabetçi olabilmenin en önemli unsuru haline gelmiştir. McKinsey’nin 2015 yılında yayımladığı rapora göre, Almanya Ar-Ge harcamalarının yüzde 15’i kadar bir bölümünü Endüstri 4.0 için ayırırken, Amerika’da bu oran yüzde 29 ile dikkat çekmektedir.

Endüstri 4.0 neden bu kadar önemli?

ERBİL: Endüstri 4.0’ın bu kadar önemli hale gelmesinde en temel etken maliyetleri düşürme olanağı veren teknolojileri sunmasıdır. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya’nın bu sayede sadece üretimde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 90-150 milyar Euro maliyet avantajını elde edeceği belirtilmektedir.

200 MİLYAR LİRA EK GELİR SAĞLAYACAK

ERBİL: Genel olarak bahsetmek gerekirse, Sanayi 4.0 ile verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdamda olumlu gelişmeler beklenmektedir. Birçok alanda verimlilik oranlarının yüzde 5-15 düzeyinde artması öngörülmektedir. Aynı şekilde küresel değer zincirine uyumlaşma ile birlikte sanayi üretiminde yıllık yüzde 3’e varan bir artıştan söz edilmektedir. Ülkemiz için böyle bir değişim 150-200 milyar TL’lik ek gelir anlamına gelmektedir. Belirtilen değişimlerin ortaya çıkması için 10 yıllık vadede, her yıl 10-15 milyar liralık yatırımın yapılacağı hesap edilmektedir.

Peki istihdama nasıl etki eder, insanların işlerini makinalara mı kaptıracak?

ERBİL: Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki 10 yılda, istihdamda alt yetkinlik seviyesinde olan, çok büyük beceriler ve bilgi gerektirmeyen işgücü talebinde bir azalma olması beklenmektedir. Ancak bu yapısal dönüşümün hızı ve her sanayi devrimin yarattığı kendisine özgü yeni işler ve zorunluluklar sonucu, ortaya çıkması beklenen istihdam sorununun minimize edebileceği düşünülmektedir.

Sanayide 4. devrimi sağlayacak gerekli alt yapı hazır mı?

ERBİL: Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek için gerekli altyapıların hazır olması oldukça büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz ki bunun için çalışmaya önceden başlayan ülkeler ve şirketler avantaj sahibi olacaklardır. PwC’nin yapmış olduğu çalışmada şirketlere, önümüzdeki 5 yıl içerisinde dijitalizasyon sayesinde gelirlerinde ne kadar bir artış ve giderlerinde ne kadar bir tasarruf bekledikleri sorulmuştur. Bu devrime ilk ayak uyduran şirketlerin yüzde 27’sinde, yüzde 30’un üzerinde gelir artışı ve yüzde 30’un üzerinde gider tasarrufu beklentisi vardır. Bu oran bütün şirketler arasında yüzde 10’a düşmektedir. Bu veri açıkça göstermektedir ki dijitalizasyon için önceden adımlar atmış ve yatırımlar yapmış olan şirketler verimliliklerini büyük oranlarda artıracaklardır.

Bu süreçte Manisa’yı nasıl değerlendirirsiniz?

ERBİL: 7 milyar dolar üzerindeki ticaret hacmi ile ülkemizin ilk yedi ili arasında olan Manisa, devasa sanayisi ile bu devrimi yakından izlemekte, üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. İlimizdeki sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0’ün yarattığı iklime göre yatırımlarını tasarladığını, rekabetçi sektörlerde gerekli yatırım harcamalarının yapılmaya başlandığını görüyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, özellikle Manisa Teknokent’in Endüstri 4.0 odaklı faaliyetlere önem vermesi, kamu ve özel sektörün bu alanda dinamik işbirliği oluşturması gibi tüm bu gayretler mutluluk vericidir.

Endüstri 4.0 için neler yapılmalı?

ERBİL: Neler yapılması gerekir noktasında genel olarak bazı hususları belirtmekte yarar bulunmakta. Endüstri 4.0 sürecinde, Türkiye’nin uygulamada karşılaştığı işgücü, ölçek ve yatırım gibi birçok yapısal sorunun çözümünü içerecek bir yol haritası konusunda çalışmaları çok daha hızlı bir şekilde yapması gerekmektedir. Bu çalışmalarda herkese görev düşmektedir. Sanayi kuruluşlarının ve tedarikçilerinin alanları ile ilgili Sanayi 4.0 teknolojilerini izleyip iş modelleri üzerindeki etkilerini, fırsatları ve yol haritalarını hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, özellikle iş gücünün dönüşümü, eğitimi ve yeni kuşakların sürecin bir parçası olması açısında eğitim ve yetkinleştirme faaliyetlerinin uzun vadeli planlamasının gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kamunun ise ülke çapında teknolojik altyapının (örneğin telekomünikasyon/bilgi-iletişim alanında) Sanayi 4.0 ihtiyaçları çerçevesinde gelişmesini destekleyecek, gerekli yatırım ve teşvik ortamını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek etkin politikaları oluşturmasında yarar bulunmaktadır.

  Yorum Yazın :Misafir

  Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

  Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
  1 2 3 4 5 6 7 8
  21°
  Yarın:22°
  Açık
  Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
  Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
  Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
  Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim