Misafir
4,5832
3,8826
107.717
159,5071
ÜYE GİRİŞİ

Polisler davalık oldu

Polisler davalık oldu

Manisa’da polisin günlük 18 saatlere varan çalışma sistemi davalık oldu. Polis memuru Ahmet Yalçın, polislerin fazla çalıştırılmasına yol açan 61’inci maddenin kaldırılması için dava açtı. Davada ‘emniyet mensuplarının 40 saat üzerinde çalıştırılmasın’ diyen Kamu Denetçiliği Kurumunun kararına yer verildi.

TUNAY AKTAŞ

Manisa’da görev yapan polis memuru Ahmet Yalçın tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayı içerisinde çalışma saatlerinin Devlet Memurları Kanununda düzenlendiği şekliyle haftalık 40 saatle sınırlandırılması ve fazlaya ilişkin ya saat başı ücret ya da her 8 saat için 1 gün izin verilmesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılması talebi Emniyet Genel Müdürlüğünce reddedilmişti. Davacı polis memuru bu kez talebin reddedilmesinin yasal dayanağı olan Emniyet Teşkilatı Kanununun 61’nci maddenin iptal edilmesi için, dava dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle Manisa 1. İdare Mahkemesinde açtığı dava görüldü. Mahkeme konuya ilişkin kararı 15 gün içinde alacak. Kararın ise 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

AYM’YE GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Davacı polis memuru Ahmet Yalçın tarafından, “Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.” kuralını getiren 61 nci maddenin ve bu maddeye dayanılarak 29 Eylül 1995 tarihinde çıkarılan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Saatlerine İlişkin Esaslar” genelgesinin uygulanmasıyla yaşanan haksızlıkların, Anayasa’nın, yasama yetkisi başlıklı 7’nci, zorla çalıştırılma yasağı başlıklı 18’nci kanunla belirleme zorunluluğu getiren genel ilkeler başlıklı 128’nci maddelerine aykırı olduğu öne sürüldü. Dilekçede, 61 nci madde için, “Emniyet Teşkilatı mensuplarının çalışma ve dinlenme saatlerine ilişkin, genel ilkeler ortaya konulmamış, çerçevesi çizilmemiş, haftalık çalışma süresi genel hatlarıyla da olsa belirlenmemiştir” denilerek, mahkemeden bu kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

İKİ AYM KARARI EMSAL GÖSTERİLDİ

Dava dilekçesinde ayrıca iki Anayasa Mahkemesi kararı emsal gösterildi. Sözleşmeli aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer vermeyen ve izin haklarının “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" kuralını getiren kanun maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 11Eylül 2014’te kanuna aykırı bulunarak iptal edildiği belirtildi. İkinci emsal karar olarak da; Anayasa Mahkemesinin 13 Ocak 2016’da emniyet teşkilatı mensuplarının disiplin suç ve cezalarını belirlemeyip, çıkarılacak tüzükle belirlenmesi kuralını getiren Emniyet Teşkilatı Kanunun 83’ncü maddesinin Anayasa’nın yine 128’nci maddesine aykırı bulunarak iptal edilmesi gösterildi.

OMBUDSMAN: HUZURU SAĞLAMASI BEKLENEMEZ

Dilekçede son olarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun titiz araştırmalar sonunda verdiği 30 Aralık 2014 tarihli kararına değinildi. Kararın sonuç bölümünde; “Emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat üzerinde çalıştırılmamaları, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu'nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması” hükmünün getirildiği, aksi takdirde kendi içinde adaleti, huzuru ve dayanışmayı sağlayamamış bir meslek grubundan ülke içinde adaleti, huzuru ve dayanışmayı sağlamasını beklemek yersizdir denildi.

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

1 2 3 R 5 6 7 8 9 10
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim