Misafir
6,0488
5,3225
219,78
ÜYE GİRİŞİ

ALMAN İHANETİ

ALMAN İHANETİ

\r\n\r\n

Almanya kendi çıkarı için Osmanlı’yı oldu-bittiyle 1. Dünya Harbine sokarak, Devletimizin yıkılmasına sebep olmuştur.

\r\n\r\n

Birinci Dünya Savaşında, Almanya ve Avusturya İle Müttefik idik. İttifak müşterek düşmana karşı müşterek neticeler elde etmek maksadıyla kuvvetlerin muayyen ölçüde birleştirilmesidir. İttifak, tek başına düşmanı yenebilmenin imkansız ve zor olduğu hallerde yapılır. İttifaklarda en önemli nokta müttefik güçlerden azami istifade etmektir.

\r\n\r\n

Bu anlamda, biz değil de Almanya bizden azami istifade etmiştir. Birinci Dünya Savaşında bir Galiçya Cephemiz vardır. Alman ve Avusturyalı müttefiklerimize yardım için o hengâmda 50.000 seçme askerimizi göndermişiz. Teğmen Şevki Yazman’ın 1928 de kaleme aldığı “Mehmetçik Avrupa’da” adlı eseri İş bankası yayınlarından “Kumandanım Galiçya ne yana Düşer” adıyla tekrar yayınlandı. Orada Avusturya askerlerinin umursamazlığını, Mehmetçiğin cesaretini okursunuz. Galiçya’da 15.000 şehidimiz vardır.

\r\n\r\n

Batı cephesinde Almanların  yükünü hafifletmek için de İngiliz Kuvvetlerini oyalamak maksadıyla İki sefer başarısız Kanal Harekâtı yapmamıza, ağır yenilgiler almamıza, esir ve şehitler vermemize neden olmuşlardı.

\r\n\r\n

Esasen Devlet-i Aliyye’nin bu ittifaka alınması Rus-Fransız ve İngiliz ittifakının kuvvetlerini Osmanlıyla oyalamaktı. Bunda da büyük ölçüde muvaffak oldu.

\r\n\r\n

Almanya ile müttefik olarak bulunduğumuz Birinci Dünya Savaşında dahi Almanların zaman zaman engelleriyle de karşılaşmışızdır :
\r\nRuslarla yaptığımız Brest-Litovsk barışıyla Elviye-i Selasiye (Kars-Ardahan-Batum)’da halk oylaması yapılmış ve ahali Türkiye’ye katılmayı seçmişlerdi. Türk Heyeti, Rusya ile Türkiye arasına  Azerbaycan ve Dağıstan’ı da içine alacak bir “İslam Devleti” kurulmasını talep eden isteklerde bulunmuştu. Rus Heyeti bu talebi reddettiği gibi Almanlar da bu talebe karşı çıktılar .  ( 14 Temmuz 1918) ( Nurcan Toksoy,Revan’da Son Günler sh :81)

\r\n\r\n

Almanların, Kafkas Cephemizde Albay Kress  Gürcülerle anlaşma yapmak isteyerek, bütün Kafkas Demiryolarının işletilmesinin Almanya’ya bırakılmasını talep etmişse de   yapılan görüşmeden haberdar olan Osmanlı Devleti durumu protesto etmişti. (Mayıs 1918)

\r\n\r\n

Türklerle Gürcülerin anlaşmasına sinirlenen Alman Von Lossow, Gürcistan’ı terk ederek İstanbul’a gelmiş, İstanbul’da yaptığı açıklamada “Türklerin bütün Kafkasya’yı ve özellikle Bakü’deki petrol yataklarına sahip olmak istediklerini bildirmişti. Petrol yataklarının Türkleri zenginleştireceğini, Almanya’nın da buna hiçbir zaman razı olmayacağını belirttikten sonra petrol yataklarının korunması gerektiğini, bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etmek için Berlin’e hareket etmişti. (Mayıs -1918) (Sh. 90) (Poimankowski, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü sh : 323-324)

\r\n\r\n

1 Ağustos 1918 de Ermenistan Parlamentosu Revan’da ilk hükümetini kurunca Almanlardan yardım istemişlerdi. Almanlar işine geldiği için Gürcü ve Ermeniler’in hamisi olmayı kabul etmişti…

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Kafkas Cephesinde ihtiyat zabiti olan Şevket Süreyya Aydemir anlatıyor:

\r\n\r\n

“Ordunun ileri harekâtı sırasında Sarıkamış önünden nakledildiğim Karaurgan  yaralılar seyyar hastanesinden birliğime katılmak için önce Kars’a, sonra da Gümrü’ye götürüldüm. Gündüzleri biraz dolaştırılıyorduk. Burada bir gün şehir istasyonuna kadar gittik. Emir eri bana yardım ediyordu. Tiflis’ten buraya  gelen tren yolu, Gümrü istasyonundan doğuya dönüp Uluhanlı istasyonunda, Revan’ a (Erivan) kısa bir şube hattı vererek Culfa’ya, yani İran sınırına kadar gidiyordu.  Oradan da Tebriz’e ulaşıyordu. Gümrü’yü ele geçiren birliklerimizin asıl kuvvetleri bu istikamette ilerlemiş , hatta Tebriz’e kadar ulaşmıştı. Biz istasyonda oyalanırken, peronlardan birinde bir yük treninin önünde tartışmalı bir kalabalık gördük. Sokulduk. Kimse kimsenin dilini anlamıyordu. Ama bir yük vagonunun önünde, anlaşıldığına göre er kıyafetinde beş Alman duruyordu.  Kumandanın yanına yaklaşarak yarım yamalak Fransızca konuşarak anlaşmaya çalıştım. Bunların hepsi Alman subayı idi. Yük vagonunun aralık kapısından içeride, demonte  uçak görülüyordu… “

\r\n\r\n

“İstekleri anlaşıldı. Ellerinde Ordu Kumandanlığımızca verilmiş  bir ruhsat kağıdı da vardı. BU kağıt kendilerinin bulunduğu vagonun istedikleri yere geciktirilmeden sevkinin temini için bir vesika idi. Onlar da Revan’a gitmek istiyorlardı.  Vesikada vagonun uçak taşıyacağına dair kayıt yoktu.  Ama onlar isteklerinde ısrarlıydı. Ruhsatta  geciktirilmeden kaydı da vardı. Halbuki Revan önlerinde biz Ermenilerle savaş halinde idik.  Hatta Revan’a 14 km uzakta olan Uluhanlar İstasyonu da bizim elimizde idi. Ben tercümanlık görevimi yaptım. Almanlar, vagonların kapılarını kontrole açmıyorlardı. Uçağın niçin götürüldüğü lafını  da etmiyorlardı. İstasyon kumandanı güç vaziyetteydi. Ancak şehirde daha büyük rütbeli kumandan da yoktu. Trenin ise hareket saati geçiyordu. Nihayet İstasyon Kumandanı ne yapacaklarsa Uluhanlar’da yapılsın diye düşündü. Kendisi vagonun içini görmediği kaydını da yazarak Almanlara yol iznini de verdi.  Daha sonra bu vagon Uluhanlar’da da  Revan’a geçmenin yolunu bulmuş, hatta vagonu Ermenilerin hattına kadar da bizim lokomotif götürmüştü.

\r\n\r\n

İşte o günden sonra bir Ermeni uçağı bizim hatlarımız ve yığınak merkezlerimiz üzerinde sürekli olarak keşif uçuşları yapmaya başlamıştı” (*)

\r\n\r\n

Osmanlıyı kendilerinin cephelerde rahatı için Galiçya’ya yardıma çağıran Almanya, Kafkas cephemizde ise Gürcüler ve Ermenilerle işbirliği etmişler, bu iki devletin hamiliğine soyunmuşlardı.

\r\n\r\n

Enver Paşa’nın Kuzey ve Güney Kafkasya Müslümanlarının birleşmesi hedefine , Almanlar karşı durmuşlardı. Alman Mareşali Hindenburg, İmparator Wilhelm’in görüş ve isteklerini ifade etmek üzere  Enver Paşa’ya sert bir “ültimatom” vermişti. Ültimatom’da  “Derhal Kafkasya’yı bırakıp çekilin!” ifadesi yer almıştı…

\r\n\r\n

(*) Şevket Süreyya Aydemir , Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa C-3 sh 417-418

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ALMAN UMUM KARAGAHI,BİZE KARŞI

\r\n\r\n

“Müttefikimiz olan Almanlar biz şu konularda cephe aldılar :
\r\n1- Azerbaycan’a ilerlememiz, Azerbaycan İstiklaline, Kuzey Kafkas harekâtımıza karşı çıktılar.

\r\n\r\n

2- Bizden alınan ve güya geçici olarak Bulgaristan’a verilen toprakların bize iadesi taahhüdünü unuttular. Fazla olarak da buna karşı çıktılar.

\r\n\r\n

3-Bulgaristan Dobruca’yı aldığı ve sonunda Makedonya’dan da topraklar alması – eğer zafer kazanılırsa – tabii olacağı için, bize şimdiden Garbî Trakya’nın tamamen iadesi (Mesta-Karasu’ya kadar) isteğimizin lafını bile ettirmek istemediler.

\r\n\r\n

4- Rus donanmasından hisse almak işine gelince ? Almanya bu Rus donanma ve gemilerinin, tamamen yeni teşkil edilen Ukrayna Cumhuriyetine ait olduğunu sert bir şekilde ifade ederek bu ümit kapısını da  kapattılar.” (**)
\r\n**( Şevket Süreyya Aydemir , Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa C: 3 sh 369-370)

\r\n\r\n

Geçen hafta, Alman Parlamentosunda, Ermeni Soykırım Yasası 1 red 1 çekimser oy karşılığı hemen hemen ittifakla geçti. Bu parlamentonun böyle karar almasından ziyade, 11 tane Türk asıllı parlamenterin bu karara  evet demesi Türk Milletini yaralamıştır.

\r\n\r\n

Hele Bu karar tasarısını meclise taşımak ve lehinde konuşma yapmak, Yeşiller Partisinin eş başkanı  Tokat doğumlu Cem Özdemir’in yapması, milletine ve Türk Devletine açık bir  ihanetti.

\r\n\r\n

Onu takip eden diğer Türk Milletvekillerini de “Mankurt” olarak tavsif etmek isabetli olacak.

\r\n\r\n

Ermenistan Devleti,  üzerinde yaşadığı Türk Yurdu’nun % 82 si olan Ahali-i İslamı yok ederek, Müslüman kanı üzerinde oturmaktadır. 2,5 milyonu aşkın Azeri Türk’ünü Rus-İngiliz- Fransız hatta Alman silahlarıyla katletmişler, Revan şehrinde 15’i aşkın Cami, Serdar Sarayı ve Medreseleri yıkmışlardır. Bu uygulama sair şehirlerde de aynen tatbik edilmiştir. Çok feci, vahşet derecesinde katliamlarda bulunmuşlardır. Bugün Ermenistan’da bir tek dahi Türk yaşamamaktadır. 563 şehir, kasaba, köy, nehir ve yer adlarının isimlerini değiştirmişlerdir.
\r\nTam bir jenosid ve katliam uygulamışlardır.  Bir de utanmadan Revan’a Soykırım Anıtı dikebilmişlerdir. Ne yazık ki Cem Özdemir bu anıta çelenk koymak bedhahlığında bulanabilmiştir.

\r\n\r\n

Yazıklar olsun!...

\r\n\r\n

Şimdi bu yasadan sonra Alman Mekteplerinde ders kitaplarında okutulacak, Türklerin Bir milyon Ermeniyi kestiği yalanı. Dört milyon Türk’ün çocukları da okuyacaklar.
\r\n1973 den beri dünya kamuoyunda ses getiren eylemlerine rağmen doğru dürüst bir şey yapmayan yetkililere de yazıklar olsun.
\r\nAcilen hükümetin Ermenilerin yaptığı soykırımı ders kitaplarında yer almasını sağlamalıdır.
\r\nGerçeklerin ters yüz edilmesine fırsat  verilmemelidir…

\r\n 

\r\n\r\n


\r\n 

\r\n\r\n


\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n


\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n

Yazarın Diğer Yazıları

30.06.2016 - CEP TELEFONU ÇALARSA CENAZE NAMAZ İADE OLUR MU? 22.06.2016 - LGBT VE AMERİKAN SEÇİMİ 16.06.2016 - RAMAZANNAME… 07.06.2016 - ALMAN İHANETİ 27.05.2016 - YUNAN BİR YAZAR’DAN : “VATANIM, SEVDAM : SEYDİKÖY” (2) 27.05.2016 - YUNAN BİR YAZAR’DAN : “VATANIM, SEVDAM : SEYDİKÖY” (1) 19.05.2016 - CEMİLE VE 1944 KIRIM SÜRGÜNÜ 12.05.2016 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ 05.05.2016 - “DİLDE - FİKİRDE - İŞDE BİRLİK” 28.04.2016 - SOYKIRIM 14.04.2016 - AZERBAYCAN İREVAN DEVLET TİYATROSU 07.04.2016 - MÜLTECİ 31.03.2016 - BASININ SORUMLULUĞU 24.03.2016 - BELÇİKA’DA PATLAMA 17.03.2016 - RUSYA’YA DİKKAT!..

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim