Misafir
6,4044
5,707
257,32
ÜYE GİRİŞİ

SOYKIRIM

SOYKIRIM

\r\n\r\n

1914  Haziranında Erzurum’da Kafkasya’dan gelen Taşnak delegelerinin de katıldığı toplantıda Ermeni örgütleri şu kararları alır :
\r\n1- Savaşın ilanına kadar sessiz kalmaya ve boyun eğmeye devam etmek. Fakat bu zaman zarfında Rusya’dan gelecek ve içeriden tedarik edilecek silahlarla donatılmış bir duruma gelmek

\r\n\r\n

2- Savaş ilan edilirse, Türk Ordusundaki Ermeni askerlerin silahlarıyla birlikte Rus ordusuna katılmaları

\r\n\r\n

3- Türk Ordusunun ilerlemesi durumunda sessizliğini korumak

\r\n\r\n

4- Türk Ordusu ric’at eder, yahut ilerleyemeyecek duruma gelirse, çetelerin derhal ellerindeki programa uygun olarak ordu gerisinde faaliyete geçmeleri. (1)
\r\n 

\r\n\r\n

Nitekim Savaş başladığında Ermeniler gruplar halinde Rus saflarına geçmeye başladılar. Ordu gerisinde de Muş, Bitlis, Tokat , Suşehri ve Samsun’da çatışmaya girdiler.

\r\n\r\n

Şubat 1915’e kadar Kars ve Ardahan’da 30 bin Türk’ü katlettiler.

\r\n\r\n

Ardından Maraş’ın Zeytun bölgesinde  ve Van’da isyan ve katliama giriştiler. Dilman Muharebesinde Ermeni kaynaklarınca beş bin Osmanlı askerini şehit edip Van’da askeri bir yönetim kuruyorlar. 11 Nisan 1915… Başlarında Aram Manukyan adında biri var.
\r\nTüm bunlara rağmen Hükumet hala Tehcir Kararı almış değildir.

\r\n\r\n

Osmanlı Ordusu, İngiltere, Fransa ve Rusya yanında bir de Ermeni Çeteleriyle savaşmaktaydı. Çünkü Rus Ordusunda 150.000 Ermeni vardı…

\r\n\r\n

Ordunun geriden lojistiğini kesip te, mühimmat ve gıda sevkiyatına mani olmuşlar, cephede çarpışan Mehmetçiğin anasına- bacısına tecavüzde bulunmuşlardı.

\r\n\r\n

27 Mayıs 1915 de çıkan “Tehcir Kanunu” öncesi yaşananlar bunlardı.

\r\n\r\n

1 Haziran 1915 de Osmanlı Resmi Gazetesi “Takvim-i Vekayi”de yayınlanan bu yasa akabinde iki de yönetmelik yayınlanmıştı.

\r\n\r\n

Haziran ortalarında başlayan tehcir uygulaması 1916 Şubat ayında durdurulmuştur. Bu tehcir esnasında, kafileye saldırılar olmuştur ki zayiatlar şöyledir :

\r\n\r\n

-Erzurum- Erzincan arasında Kürt grupların saldırısıyla  kafileden ölenler yaklaşık : 500 kişi
\r\n-Urfa – Halep Arasındaki Meskene’de  Urban aşiretlerin saldırısı sonucu  yaklaşık: 2.000 kişi
\r\n-Mardin civarında eşkıya ve Arap aşiretlerinin saldırısı sonucu yaklaşık : 2.000  kişi

\r\n\r\n

- Dersim bölgesinden geçerken Kürt grupların saldırısıyla da yaklaşık :    5.000 kişi

\r\n\r\n

Toplamda ölenlerin sayısı :abartılı olarak 9.500 kişidir.

\r\n\r\n

Osmanlı Vatandaşı olması hasebiyle devlet, savaşın getirdiği olağanüstü haller gereği bunları koruyamamış tır. Amma seyirci de kalmamıştır.

\r\n\r\n

Bu olayları soruşturmak üzere 28 Eylül 1915 de Talat Paşa tezkeresiyle komisyon kurulmuş, 12 Divân-ı Örfi Mahkemesinde olaylara sebebiyet verenler yargılanmışlardır.

\r\n\r\n

Mahkeme 1673 kişiyi tutuklamıştır. Bunların 528’i Güvenlik görevlisi, 170’i kamu görevlisi 975’i halktandır.
\r\nMondoros Mütarekesine  kadar Divan-i Harbi Örfi Mahkemesinde hüküm giyenlerin sayısı ; 1397 kişidir.

\r\n\r\n

Bunlardan 67’si idam 524 hapis cezası, 68 kürek, Kale Hapsi, Sürgün ve para cezası almış 4 kişi velayet altına alınmış, 227 kişi de beraat etmiştir.

\r\n\r\n

Bu Mahkeme kararları Soykırım iddialarını çürüten açık bir kanıttır.

\r\n\r\n

Yıllar içerisinde , 600 bin ile başlayıp, sonra 800 bine daha sonra bir milyona ve en sonunda da 1,5 milyona çıkartılan ölü sayısının aslı esasını bu  9.500 kişi oluşturmaktadır ki bu abartılı bir rakamdır.

\r\n\r\n

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun ifadesi ise ölenlerin sayısı 6.500-8.500 arasındadır.

\r\n\r\n

Ermenilerin 1,5 milyon Ermeninin katledildiği iddiası o kadar tekrarlanmıştır ki, bazı Türk yazarlar bile bunun etkisinde kalmışlar, yahut gerekli araştırmayı yapmadan, büyük rakamları kabullenmeye başlamışlardır.

\r\n\r\n

Bütün Memâlik-i Osmaniye’de 1914 itibariyle yaşayan Ermeni Nüfusu ne kadardı?

\r\n\r\n

Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı Arşivlerine göre : 1.219.323 kişidir. (2)

\r\n\r\n

Esat Uras’ın eserinde  ve yaygun kabule göre ise : 1.294. 851 kişidir. (3)

\r\n\r\n

Şimdi 1922 tarihli İstanbul İngiliz Büyükelçiliğinin kayıtlarında geçen belgeye göre ise  Ermenilerin ;
\r\n- Türkiye’den Kasım 1922 ye kadar ABD ye göç eden Ermeniler :  817.573 kişi
\r\n- Türkiye’de tehcirden muaf tutulmak için Müslüman olan         :    95.000 kişi
\r\n- İstanbul’da yaşayan Ermeniler                                                        :  150.000 kişi
\r\n- Anadolu’da yaşayan Ermeniler                                                       :   131.000 kişi
\r\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------

\r\n\r\n

Toplam                                                                                                 :  1.193.573

\r\n\r\n

Toplam 1.294.000 Ermeninin 1.194.000 ‘i hayattadır. (4)

\r\n\r\n

Eksik 100.000 Ermeni’nin, Kilikya ve  Adana taraflarındakilerini Fransızlar Ankara antlaşmasından sonra, Lübnan’a götürmüşler, büyük çoğunluğu da, savaş anında ve akabinde  Ermenistan’a göç etmişlerdir.

\r\n\r\n

Son iki senedir bu Osmanlı Ermenilerinin kaybı dolayısıyla üst düzeyde taziye Ermeni Patrikliğine iletilmektedir.

\r\n\r\n

Haziran 1915 ortalarında başlayan “Tehcir Uygulaması” , Şubat 1916 da sona erdirilmekle  7-8 ay sürmüş bir hadisedir.

\r\n\r\n

Ama asıl Ermenilerin yapageldiklerini hatırlamakta fayda vardır.

\r\n\r\n

Ermeniler, 1915 Tehcirinden sorumlu tuttukları Sadrazam Said Halim Paşa’yı 6 Aralık 1921 de Roma’da , Dahiliye Vekili Talat Paşa’yı 15 Mart 1921 de Berlin’de, Cemal Paşa’yı 22 Temmuz 1921 de Tiflis’te katlettiler.

\r\n\r\n

Enver Paşa’yı da öldürmek istemişlerse de muvaffak olamamışlar, esasen 4 Ağustos 1922 de Ruslarla çarpışırken o da şehit olmuştu.

\r\n\r\n

Bir katliam olsa bile müsebbiplerine verilecek cezayı zaten Ermeniler bu suikastlarıyla gerçekleştirdiler.

\r\n\r\n

Amma Ermeni kini ve ihaneti dinmek bilmedi…

\r\n\r\n

Ruslar  16 Şubat 1916 da Erzurum’u işgal ettiler. 448 bin Erzurumlu kendilerine sığınan Ağrı ve çevresinden gelenlerle birlikte Erzurumu önceden boşalttılar. Rus ve Ermeni zulmünden kaçarak yollara düştüler…
\r\nRuslar geliyor haberlerini duyan yaşlı genç, kadın, çocuk olmak üzere Rusların ilerleme hattındaki tüm Erzurumlular, Erzincan, Bayburt, Tokat, Amasya, Kayseri, Adana, Elazığ ve Diyarbakır istikametinde göç etmeye başlamışlardır…

\r\n\r\n

Rusişgali döneminde Osmanlı Hariciye Nezaretinden İngiliz Yüksek Komiserliği’ne gönderilen bir yazıya göre Rus istilası ve Ermeni çetelerinin tecavüzlerinden kaçmak suretiyle Erzurum, Trabzon Van Bitlis ve Erzincan bölgelerinden göç eden halkın bir milyondan fazla olduğu belirtilmiş, göç sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 701.166 olarak gösterilmiştir.

\r\n\r\n

Rus Orduları içerisindeki Ermeniler Erzurum’un doğusundaki bölgelerden başlayarak güzergâhlarında bulunan bütün Ermeni köylerindeki Ermeni ailelerini Rusya’ya nakletmişler ve eli silah tutanları ise Rus silahları ile donatarak Köprüköy, Karakilise, Hasankale, Micingert, Eleşkirt,Narman, Oltu, Tortum, Hınıs, Malazgirt gibi kaza ve köylerde katliamlar gerçekleştirmeleri yönünde örgütlemişlerdir.

\r\n\r\n

İngilizler, 1921 de Meclis-i Mebusan üyelerinin de içinde bulunduğu 145 tutukluyu Malta’da  Ermeni Soykırımı iddiasıyla yargıladılar. İngiliz Kraliyet Başsavcısı İstanbul, Bursa ve Urfa’dan çuvallar dolusu “Belge” götürerek konuyu araştırdı.  Soykırım İddialarına “kanıt” bulamadı. Churcill’in talebi üzerine Washington’dan “belge” sordular. Oradan da belge bulunamayınca Malta Mahkemesi  “Dava Açmaya gerek görmedi”  bugünkü  hukuki deyimle “Takipsizlik” kararı verdi.

\r\n\r\n

Türk Devleti bu Uluslararası Mahkemeden de tabir yerinde ise “Berat” etmiştir.

\r\n\r\n

1973 den beri ASALA marifetiyle yapageldikleri eylemlerle, 4 T kuralı denilen hedeflerini ; (Tanıtma – Tanınma- Tazminat ve Toprak ) gerçekleştirmek sevdasındadırlar.
\r\nNitekim, geçen sene Türkiye’den talep edecekleri tazminatı ağızlarından kaçırdılar ; 43 Milyar dolar.

\r\n\r\n

Bunun arkasından “Toprak” talepleri geleceği aşikardır.

\r\n\r\n

Ermenistan’ın üzerinde bulunduğu coğrafya kadim Türk Yurdu idi. Bu toprakların % 82 ‘si Türk ve Müslümandı. Daha 1910 da Revan’ın %67 si Türk idi. Revan’da 15 Cami ayrıca İslam eserleri vardı. Bunlar yıkıldı. 563 yerin adları değiştirildi. İnsanlar vahşetle katledildi. Kaçabilenler aç- bî-ilaç dağlarda soğuktan ve açlıktan öldüler.
\r\nEn son Nüve Köyü 1991 de itlaf edildi. Bugün Ermenistan’da bir tane Türk yaşamamaktadır.

\r\n\r\n

Bu bile onların “Soykırımcı “ olduklarının bir kanıtıdır.
\r\n1905-1921 arası Ermenilerin vahşetle katlettiği Türk ve Müslüman sayısı  ;2,5 milyondur.

\r\n\r\n

Ermenistan bugün Kan Üzerinde oturan, eli kanlı bir devlettir.

\r\n\r\n

Utanmadan Revan’da bir de soykırım anıtı dikmişlerdir.

\r\n\r\n

Ne yazık ki içimizden bazı gafiller de burayı ziyaret etmişlerdir.

\r\n\r\n

Yazıklar olsun!..
\r\nBu güne kadar, katledilen  bu insanlar için “taziyede” bulunan bir Ermeni çıktı mı?
\r\nBen duymadım…

\r\n\r\n


\r\n
\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n


\r\n 

\r\n

Yazarın Diğer Yazıları

30.06.2016 - CEP TELEFONU ÇALARSA CENAZE NAMAZ İADE OLUR MU? 22.06.2016 - LGBT VE AMERİKAN SEÇİMİ 16.06.2016 - RAMAZANNAME… 07.06.2016 - ALMAN İHANETİ 27.05.2016 - YUNAN BİR YAZAR’DAN : “VATANIM, SEVDAM : SEYDİKÖY” (2) 27.05.2016 - YUNAN BİR YAZAR’DAN : “VATANIM, SEVDAM : SEYDİKÖY” (1) 19.05.2016 - CEMİLE VE 1944 KIRIM SÜRGÜNÜ 12.05.2016 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ 05.05.2016 - “DİLDE - FİKİRDE - İŞDE BİRLİK” 28.04.2016 - SOYKIRIM 14.04.2016 - AZERBAYCAN İREVAN DEVLET TİYATROSU 07.04.2016 - MÜLTECİ 31.03.2016 - BASININ SORUMLULUĞU 24.03.2016 - BELÇİKA’DA PATLAMA 17.03.2016 - RUSYA’YA DİKKAT!..

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim