Misafir
6,7714
6,0678
249,22
ÜYE GİRİŞİ

“Bu kadar nöbetle üç çocuk olmaz”

Manisa’da sağlıkçılar Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlarına yönelik en az 8 saat nöbet tutma zorunluğunun getirmesine tepki gösterdiler. ‘3 çocuk yapın’ diyen Başbakan Erdoğan’a da “Bu kadar nöbetle üç çocuk olmaz” mesajı verdiler. Manisa Tabip Odası Yöne

 Manisa’da sağlıkçılar nöbet uygulamasını protesto etti

 

“Bu kadar nöbetle üç çocuk olmaz”

 

Manisa’da sağlıkçılar Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlarına yönelik en az 8 saat nöbet tutma zorunluğunun getirmesine tepki gösterdiler. ‘3 çocuk yapın’ diyen Başbakan Erdoğan’a da “Bu kadar nöbetle üç çocuk olmaz” mesajı verdiler. Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Derya Pekbayık, 3 Mayıs’ta Ankara’da ASM çalışanlarıyla bir araya geleceklerini kaydederek, nöbet uygulamasına itiraz edeceklerini söyledi.

 

Aile Hekimliğine getirilen 'nöbet' uygulaması konusunda; Manisa Tabip Odası, MAHED, Türk-Sağlık Sen Manisa Şubesi ve SES Manisa Şubesi, Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ortak açıklama yaparak uygulamayı protesto ettiler. Taşıdıkları “Bu kadar nöbetle üç çocuk olmaz” döviziyle her seferinde ‘3 çocuk yapın’ diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundular.  Ortak açıklamayı yapan Manisa Tabip  Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Derya Pekbayık, “Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen 9 Nisan 2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır. Böylece ASM çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan medya organlarında toplumu yanıltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluşturulmuş, yasal alt yapı tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, gerekçelerini sıralarken önce ‘sağlık personeline ihtiyacımız var’ demişti, bu yetmeyince ‘mesleki eğitim nöbetsiz olmaz’ demeye başladı, geçerli bir dayanak bulmakta zorlanınca ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa ‘Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur’ demeye kadar gelindi. Ancak tüm bu gerekçelerin tutarlı olmadığını, halkın acil sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini defalarca söyledik” dedi.

ACİL SERVİSLERİN HALİ İÇLER ACISI

Sağlık Bakanlığı’nın  Aile Hekimliğine geçilirken topluma ve sağlık çalışanlarına verdiği sözlerin, taahhütler yerle bir olduğunu vurgulayan Dr. Derya Pekbayık,  “Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı sözleşmeli çalışma modeli olan Aile Hekimliğinin kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşme dönemi sürerken yaptıkları yasa değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri geçersiz kılmaktadır. ASM’lerde çalışan sağlık çalışanları gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta, poliklinik yapmakta öte yandan asıl işleri olan koruyucu hekimliğe daha fazla zaman ayırmak istemektedirler. Eğitimlerine zaman ayırmak, alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadırlar. Her işe yama her şeye joker olmaya itiraz etmektedirler. Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliği ile birlikte acillerde çalışan hekimlerin hemen hemen tamamı aile hekimliği için ayrılmak istemiştir” diye konuştu.

3 MARTTA ANKARA’DA SESLERİNİ YÜKSELTECEKLER

Acil servislerin de Sağlıkta Dönüşümün kurbanı olduğunu ifade eden Pekbayık, şunları kaydetti: “Tüm bunlardan ötürü uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı "dur" demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız. Bu amaçla Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde toplanarak; dayatılan bu nöbetlere karşı olduğumuzu, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin de katılımıyla haykırıyoruz. 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de tüm Türkiye’den gelen ASM çalışanları ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde buluşacak ve yapacağımız basın açıklamasıyla yaşadığımız sorunları ve nöbet uygulamasına karşı itirazlarımızı bir kez de bizzat adresinin önünde haykıracağız. Ayrıca Manisa da nöbetlerin tarafımıza tebliğ edilmesini takiben bizi bu hukuksuzluğa karşı koruyacağını düşündüğümüz dilekçelerimizi Halk Sağlığı Müdürlüklerine vereceğiz. Tüm meslektaşlarımızı bu eylem ve etkinliklerimize katılmaya, mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.” CÜNEYT HASÇELİK 

  Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
  1 2 3 4 5 6 7 8
  21°
  Yarın:22°
  Açık
  Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
  Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
  Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
  Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim